Covid-19

43 proc. Polaków popiera obowiązek szczepień przeciw COVID-19

wPunkt
43 proc. Polaków popiera obowiązek szczepień przeciw COVID-19

W badaniu ośrodka SW Research ustalono również jak na odpowiedzi w ankiecie wpłynęła demografia i wysokość zarobków.

fot. manateegov / flickr

Polacy są bardzo podzieleni w sprawie szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2. Na pytanie ile z nas popiera wprowadzenie przymusu przyjęcia dawki przeciwciał większość zdecydowanych respondentów jednak odpowiedziała twierdząco.

Jak wynika z sondażu SW Research dla rp.pl, 42,8 proc. respondentów uważa, że szczepienia nie powinny być obowiązkowe. Przeciwnego zdania jest 42,6 proc. ankietowanych (17,9 proc. uważa, że powinien być przymus, ale tylko dla dorosłych, a 24,7 proc. – dla dorosłych i dzieci). Zdania w tej sprawie nie ma 14,6 proc. badanych.

Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research, powiedział w rozmowie z rp.pl:

„Obowiązkowemu szczepieniu w jakiejkolwiek formie częściej sprzeciwiają się bardziej kobiety (46 proc.) niż mężczyźni (40 proc.). Pomysłu wprowadzenia obligatoryjnych szczepień nie popiera częściej niż co drugi respondent w wieku od 25 do 34 lat”

„Przeciwne jest także 48% badanych o dochodach mieszczących się granicach 2001 – 3000 zł. Biorąc pod uwagę wielkość miejsca zamieszkania największy odsetek przeciwników obowiązkowego szczepienia mieszka w miastach liczących od 20 tys. do 99 tys. osób” – dodał Zimolzak

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 24-25.08.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Popularne

Do góry