Lifestyle

Zalety i wady inwestowania w akcje na giełdzie

wPunkt
Zalety i wady inwestowania w akcje na giełdzie
fot. stock

Samo w sobie inwestowanie w jakiekolwiek aktywa – czy to papiery wartościowe, waluty, złoto, bitcoiny, wszelkiego rodzaju start-upy – jest bardzo ciekawym i, co najważniejsze, zyskownym zajęciem. Inwestowanie w akcje przynosi dobre pieniądze świadomym inwestorom, ale podobnie jak inne rynki finansowe, ma swoje wady i zalety.

Istnieje wiele korzyści z inwestowania w akcje. Nie bez powodu liczba klientów brokerów i domów maklerskich rośnie w szybkim tempie, a zyski z dokonanych transakcji od dłuższego czasu wzrastają każdego miesiąca. Przyjrzyjmy się jednak bliżej tym zaletom:

 • Inwestowanie w
 • akcje GPW (czytaj więcej)
 • to jeden z najpopularniejszych sposobów na stałe zwiększanie kapitału.
 • Nabywając akcje na GPW, inwestor w rzeczywistości nabywa udział w przedsiębiorstwie spółki, która wyemitowała te papiery wartościowe.
 • Przy gwałtownym wzroście wartości akcji na giełdzie inwestor może uzyskać bardzo, bardzo solidny dochód.
 • Inwestując w akcje możesz zarabiać nie tylko zmieniając ich wartość rynkową, ale także otrzymując dywidendy .
 • Mając wystarczającą liczbę akcji, możesz bezpośrednio wpływać na działalność firmy.
 • Działalność giełdy i giełd regulują odpowiednie przepisy prawa. Ponadto państwo chroni środki inwestora na poziomie legislacyjnym.
 • Każdy broker działający na giełdzie jest zobowiązany uzyskania licencji giełdowej od KNF (
 • https://www.knf.gov.pl/
 • ).
 • W końcu inwestowanie na giełdzie jest po prostu interesujące i daje pewien udział w zaangażowaniu w działalność firm wiodących w swoich branżach.

Wady inwestowania w akcje

Ale oczywiście tam, gdzie są plusy, są też i minusy. Przyjrzyjmy się wadom inwestowania w papiery wartościowe.

 1. Giełdy, jak każdej innej, nie da się przewidzieć z góry. Jest w tym element ryzyka – możesz znacznie zwiększyć swoje inwestycje lub możesz je stracić. Co więcej, im wyższy potencjalny zysk, tym większe możliwe ryzyko.
 2. Aby mieć wpływ na działalność firmy, konieczne jest posiadanie określonej liczby akcji, czyli bycie udziałowcem większościowym.
 3. Wysoki w porównaniu z innymi rynkami próg wejścia. Na przykład, aby otrzymać wymierną kwotę dywidend, musisz kupić znaczną liczbę akcji.
 4. Nie da się kupić akcji na własną rękę, wszystkie operacje na giełdzie odbywają się za pośrednictwem maklera lub firmy zarządzającej.
 5. Oprócz ewentualnego zysku lub straty inwestor ponosi również dodatkowe koszty. Za każdą operację, niezależnie od tego, czy jest to uzupełnienie depozytu, czy wypłata środków, kupno lub sprzedaż akcji, obsługa depozytariusza, broker pobiera prowizję.

Podsumowanie

Pomimo faktu, że wielu inwestorów i traderów jest zdania, że „przyszedłem na rynek dla pieniędzy, a nie po to, żeby być mądrym”, to jednak bycie mądrym jest bardzo pożądane. Nie musisz być doktorem ekonomii, ale musisz mieć przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu inwestycji i finansów. 

Mimo pozornej złożoności, rynek akcji także na Giełdzie Papierów w Warszawie jest przejrzysty, ma jasną strukturę i ściśle regulowane mechanizmy. Inwestowanie w akcje może nie tylko generować dobre zyski, ale co ważniejsze, może to robić w sposób ciągły i przez długi okres czasu.

Popularne

Do góry