Opinie

Prokuratorzy i sędziowie to nie krzesła w gabinecie pana ministra

wPunkt
Prokuratorzy i sędziowie to nie krzesła w gabinecie pana ministra

Wiemy, że minister Zbigniew Ziobro nie posiada najmniejszego doświadczenia oraz kompetencji w pracy jako prawnik: ani jako prokurator, ani jako adwokat, ani jako radca prawny.

fot. public domain

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że zastępca Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro przeniósł do innych miast jednego krakowskiego oraz pięciu warszawskich prokuratorów. Delegował ich do odległych od miejsca zamieszkania miejsc, a na przeorganizowanie swojego życia otrzymali 48h i to w trakcje pandemii. Co ich łączy? Łączy ich krytycyzm wobec demolowania wymiaru sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę.

Oddelegowanym należy się, aby wymienić ich nazwiska. Prokurator Katarzyna Kwiatkowska – 181 km od miejsca zamieszkania, prokurator Ewa Wrzosek – 311 km, prokurator Katarzyna Szeska – 324 km, prokurator Jarosław Onyszczuk – 263 km, prokurator Daniel Drapała – 411 km. Prokurator Mariusz Krasoń został oddelegowany w tym samym mieście, ale już trzeci raz. 

Wczoraj poseł Jan Kathak próbował tłumaczyć, że decyzje te są podyktowane stanem pandemii oraz koniecznością wzmocnienia prokuratur rejonowych, ale powinniśmy sobie wreszcie zdać sprawę z tego, że to jest walka ministra Zbigniewa Ziobry z nieprzychylnymi władzy prokuratorami, i ta walka zarówno z prokuratorami, jak i sędziami trwa. Co więcej – ona nabiera rozpędu.

Wiemy, że minister Zbigniew Ziobro nie posiada najmniejszego doświadczenia oraz kompetencji w pracy jako prawnik: ani jako prokurator, ani jako adwokat, ani jako radca prawny. Widać to na każdym kroku, we wszystkim co pan minister Ziobro robi, ale powinien ze studiów pamiętać, że jest artykuł 173 Konstytucji, zgodnie z którym sądy i prokuratury są władzą odrębną i niezależną od innych władz. A prokuratura, zgodnie z ustawą, stoi na straży praworządności. Praworządności! Prokuratorzy i sędziowie to nie krzesła w gabinecie pana ministra, które można sobie do woli przesuwać, a prawo to nie narzędzie do zbijania kapitału politycznego i walki politycznej i schedę po prezesie Jarosławie Kaczyńskim.

My, prawnicy, staliśmy, stoimy i będziemy stali na straży praworządności. Niezależność i niezawisłość to fundament naszej pracy, dlatego jako prawniczka, adwokatka i wicemarszałkini Senatu będę przyglądać się decyzjom Ministra Sprawiedliwości i będę robić wszystko, żeby za te decyzje Minister Sprawiedliwości odpowiedział, i zapewniam państwa, że nadejdzie moment rozliczenia – zarówno Zbigniewa Ziobry, jak i jego współpracowników za demolowanie wymiaru sprawiedliwości i niszczenie naszego państwa. Zapewniam, że znajdą się wówczas zarówno prokuratorzy z niezłamanym kręgosłupie oraz niezawiśli sędziowie. 

Niektórym wydaje się, że władza nigdy się nie kończy, ale mam dla Pana złą wiadomość ministrze Ziobro: Pana władza skończy się i to szybciej niż sobie Pan to wyobraża. Z tego miejsca apeluję do Państwa o solidarność z represjonowanymi i prześladowanymi przez Ministra Sprawiedliwości sędziami i prokuratorami, a do ministra Ziobry apelują o zaprzestanie niszczenia naszego państwa.

„Demokracja przeżyła dzięki niezawisłym sędziom, powinniśmy być im wdzięczni” – prezydent elekt Joe Biden.

Gabriela Morawska-Stanecka jest wiceprezeską partii Wiosna i wicemarszałkinią Senatu.

Popularne

Do góry