Polska

Awantura w Sejmie. Witek wściekła, Kaczyński na mównicy

wPunkt
Awantura w Sejmie. Witek wściekła, Kaczyński na mównicy

Poprawki zgłoszone przez PiS były głosowane łącznie.

fot. YT

Posłowie przyjęli wniosek opozycji o odroczenie posiedzenia Sejmu. Opozycja chce, aby było kontynuowane we wrześniu. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła 15-minutową przerwę. W środę wieczorem miało odbyć się głosowanie ws. tzw. ustawy medialnej, ale Kaczyński źle policzył szabelki. Trwa konwent seniorów.

„Nie było propozycji rządowych dla grupy, która odeszła”

– powiedział Kaczyński.

Poprawki zgłoszone przez PiS były głosowane łącznie. Pierwsza z nich zakłada, że koncesje udzielone podmiotom, o których mowa w ustawie, które wygasają w okresie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie przepisu, zostają przedłużone na okres siedmiu miesięcy od dnia upływu terminu obowiązywania koncesji, a trwające w stosunku do tych podmiotów postępowania o udzielenie koncesji, ulegają zawieszeniu do dnia upływu 7 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Druga poprawka zakłada, że przepis ten wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy, a nie – jak cała ustawa – po upływie 30 dni od ogłoszenia.

Komisja odrzuciła wniosek opozycji o odrzucenie projektu w drugim czytaniu oraz pozostałe poprawki. Klub Koalicji Polskiej PSL zgłosił poprawkę zakładającą objęcie przepisami również państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Proponował, aby koncesja mogła być również udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie członkowskim Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Popularne

Do góry