Polska

Bezpieczeństwo ofiar przemocy w rękach Prezydenta

wPunkt
Bezpieczeństwo ofiar przemocy w rękach Prezydenta

Środowiska kobiece i organizacje walczące z przemocą domową obawiają się, że PiS zmienił zdanie i Prezydent nie podpisze ustawy.

Fot. FB / Centrum Praw Kobiet

Na podpis Andrzej Dudy czeka nowelizacja przepisów zapewniających możliwość natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy przez policję. Chociaż ustawa została przegłosowana tego samego dnia co prawo o głosowaniu korespondencyjnym, nie odczekała się tak ekspresowo zatwierdzenia głowy państwa. W internecie trwa akcja #PrezydenciePodpisz.

Ustawa zmieniająca przepisy m.in. Kodeksu postępowania cywilnego i umożliwiająca natychmiastową izolację sprawcy przemocy przez policję w trybie ekspresowym przeszła dwa tygodnie temu przez Sejm.

Problem przemocy domowej, a przede wszystkim pozostawania ofiar pod jednym dachem ze sprawcami stał się szczególnie dotkliwy w czasie pandemii koronawirusa. Według obserwacji organizacji pomagającym ofiarom przemocy domowej w trakcie izolacji społecznej odnotowuje się wzrost aktów przemocy o 30%.

Sukces NGO

Projekt rządowy uwzględnił apele podnoszone do niemal 20 lat przez organizacje pozarządowe zajmujące się przemocą domową i przemocą wobec kobiet, m.in. Centrum Praw Kobiet, BABA Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet. W Sejmie, który zajął się ustawą pilnie na wniosek posłanek Lewicy, chwalił go sam Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jednak już podczas głosowania w Senacie wszyscy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwko. Przepisy uchwaliła senacka większość opozycji parlamentarnej.

Ustawa trafiła do Andrzeja Dudy, ale nie została podpisana jeszcze podpisana. Środowiska kobiece i organizacje walczące z przemocą domową obawiają się, że PiS zmienił zdanie i Prezydent nie podpisze ustawy. Dlatego w Internecie rozpoczęła się akcja oznaczana #PrezydenciePodpisz.

Akcja poleca na publikowaniu postów, której mają pokazać społeczne poparcie dla zmienianego prawa i wezwać Andrzeja Dudę do jak najszybszego podpisania ustawy. Jest to ważne tym bardziej – jak podkreślają organizacje pozarządowe – że przepisy i tak wejdą w życie dopiero pół roku po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Najważniejsze założenia ustawy:

  • nowe uprawnienia dla Policji oraz Żandarmerii Wojskowej do natychmiastowego wydania nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania przez sprawcę przemocy na okres 14 dni bez względu na to, kto jest właścicielem mieszkania;
  • możliwość wydania zakazu zbliżania się do miejsca zamieszkania przez sprawcę przemocy,
  • wprowadzenie nowego wykroczenia za złamanie zakazu;
  • wprowadzenie obligatoryjnych, krótkich terminów dla sądów do rozpatrywania zażaleń sprawców.

Popularne

Do góry