Polska

53 proc. Polaków dobrze ocenia działania rządu w walce z pandemią

wPunkt
53 proc. Polaków dobrze ocenia działania rządu w walce z pandemią

Dobrze o działaniach rządu wypowiedziało się 53 proc. badanych. Oznacza to wzrost pozytywnych ocen o 10 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania z kwietnia.

fot. flickr premierrp

Zdaniem 53 proc. badanych obecnie obowiązujące ograniczenia i restrykcje epidemiczne są odpowiednie do sytuacji; to wzrost o 10 pkt proc. w porównaniu z opiniami z kwietnia – wynika z majowego sondażu CBOS. Także 53 proc. dobrze ocenia działania rządu w walce z epidemią.

CBOS zapytał ankietowanych jak oceniają działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce.

Dobrze o tych działaniach wypowiedziało się 53 proc. badanych (w tym zdecydowanie dobrze – 11 proc., a raczej dobrze – 42 proc.). Oznacza to wzrost pozytywnych ocen o 10 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania z kwietnia.

Źle działania rządu oceniło 39 proc. ankietowanych (w tym raczej źle 25 proc., a zdecydowanie źle – 14 proc.). W kwietniu źle o działaniach rządu wypowiedziało się 49 proc. pytanych przez CBOS.

Zdania w sprawie postępowania Rady Ministrów nie ma 8 proc. ankietowanych; o 1 pkt proc. więcej niż przed miesiącem.

Jak wynika z badania, zdaniem 32 proc. ankietowanych obecnie obowiązujące ograniczenia i restrykcje są zbyt duże (spadek o 3 pkt proc.). Dla 53 proc. są odpowiednie do sytuacji (wzrost o 10 pkt proc.), a dla 8 proc. zbyt małe (spadek o 6 pkt. proc.). Zdania w tej sprawie nie ma 7 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.).

Według 28 proc. ankietowanych działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i pracownikom są wystarczające (w tym dla 5 proc. zdecydowanie wystarczające, a dla 23 proc. raczej wystarczające). Oznacza to wzrost pozytywnych opinii od 6 pkt proc.

Dla 52 proc. badanych działania rządu na rzecz firm i pracowników są niewystarczające (w tym dla 28 proc. raczej niewystarczające, a dla 24 proc. zdecydowanie niewystarczające). W poprzednim badaniu negatywne opinie o działaniu rządu w tym zakresie wyraziło o 5 proc. badanych więcej.

20 proc. ankietowanych nie ma zdania ws działań rządu na rzecz firm i pracowników; spadek o 1 pkt. proc.

CBOS zwraca uwagę, że badanie było realizowane w okresie wyraźnie już opadającej fali zakażeń SARS-CoV-2 i zmniejszania się liczby zajętych łóżek covidowych. Towarzyszyło temu przyspieszenie akcji szczepień i rozpoczęcie procesu luzowania obostrzeń.

Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 16 maja 2021 roku na próbie liczącej 1163 osoby (w tym: 54,8 proc. metodą CAPI, 30,0 proc. – CATI i 15,2 proc. – CAWI).

kos/ tgo/pap

Popularne

Do góry