Polska

Koniec pewnej ery? Polacy odwracają się od Kościoła. Elektryzujące wyniki badań

wPunkt
Koniec pewnej ery? Polacy odwracają się od Kościoła. Elektryzujące wyniki badań

Polacy coraz mniej ufają kościołowi. Pytani o swój stosunek do instytucji z roku na rok wyrażają coraz mniej pochlebne opinie.

fot. wikicommons

W ostatnich tygodniach przeprowadzony został szereg badań i sondaży przeprowadzonych wśród Polaków i Polek, z których wynika, że mamy jako naród coraz bardziej negatywny stosunek do Kościoła katolickiego.

Z badania przeprowadzonego przez IBRiS dla Onet.pl 27 listopada za pomocą metody CATI na próbie 1100 osób, w którym sprawdzano poziom zaufania Polaków do różnych instytucji, wynika że zaledwie 40% ankietowanych ufa Kościołowi katolickiemu. Jest to spadek aż o 18 pkt. procentowych w porównaniu z rokiem 2016, kiedy PiS dochodził do władzy. Jeszcze większą różnicę zauważymy porównując ilosć respondentów, którzy stwierdzili, że Kościołowi nie ufają. W 2016 roku było to zaledwie 24%, podczas gdy w tegorocznym badaniu jest to aż 42%. Oznacza to że po raz pierwszy, więcej Polaków nie ufa niż ufa tej instytucji.

Polacy coraz mniej ufają kościołowi. Pytani o swój ogólny stosunek do instytucji również wyrażają coraz mniej pochlebne opinie. W badaniu IBRiS dla Rzeczpospolitej, przeprowadzonym pomiędzy 13 a 14 listopada metodą CATI na grupie 1100 respondentów, jedynie 35% Polaków określiło swój stosunek do Kościoła jako pozytywny. 31% badanych określiło swój stosunek jako neutralny, a 32% jako negatywny.

Z badania wynika, że najszybciej laicyzującą się grupą osób są młodzi ludzie (między 18. a 29. rokiem życia). Wśród nich nastawienie do Kościoła jest negatywne (47 proc.) lub neutralne (44 proc.). Im osoby starsze, tym stosunek do Kościoła przechyla się w stronę pozytywną. To może oznaczać, że wraz z wymianą pokoleniową, Polska będzie posuwać się do przodu w laicyzacji.

Badanie dla Rp sprawdzało również poziom zaufania do kard. Stefana Dziwisza, któremu zarzuca się tuszowanie pedofilii w KK. Źle ocenia go 58% Polaków, z czego wśród mieszkańców Małopolski odsetek ten wynosi aż 72%. Pozytywnie, w Polsce i woj. Małopolskim ocenia go odpowiednio 20% i 12%.

Popularne

Do góry