Polska

Czarnek: „Na zachodzie szerzy się chrystianofobia. Musimy uratować cywilizację łacińską”

wPunkt
Czarnek: „Na zachodzie szerzy się chrystianofobia. Musimy uratować cywilizację łacińską”

W jego ocenie wychowanie chrześcijańskie jest potrzebne przyszłym pokoleniom, „po to, aby uratować cywilizację łacińską, cywilizację chrześcijańską.”

fot. screen za yt/ trwam

Wychowanie chrześcijańskie jest potrzebne przyszłym pokoleniom po to, aby uratować cywilizację łacińską – powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w czasie inauguracji drugiego dnia kongresu pedagogiki chrześcijańskiej „Wychowanie trwa wiecznie”.

We wtorek trwa drugi dzień trzydniowego kongresu pedagogiki chrześcijańskiej online „Wychowanie trwa wiecznie”. Wśród prelegentów są m.in. rektor Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej prof. Grzegorz Górski i biskup toruński ks. prof. Wiesław Śmigiel. Organizatorami wydarzenia są Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa i Rzecznik Praw Dziecka.

„Europa jest dzisiaj miejscem zwalczania na potęgę dotąd niespotykaną chrześcijaństwa. Ta dechrystianizacja postępuje na naszych oczach. Chrystianofobia szerzy się w krajach Europy Zachodniej na skalę dotąd niespotykaną i Polska jest, jak podkreśla dzisiaj ks. abp Marek Jędraszewski w swoim wywiadzie (…), jest rzeczywiście tym ewenementem na skalę europejską – tym ostatnim krajem, w którym Kościół chrześcijański nie wywiesza i nie wywiesi białej flagi” – mówił szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek w czasie inauguracji drugiego dnia kongresu.

W jego ocenie wychowanie chrześcijańskie jest potrzebne przyszłym pokoleniom, „po to, aby uratować cywilizację łacińską, cywilizację chrześcijańską.”

„To na naszych barkach – pedagogach chrześcijańskich – spoczywa dzisiaj ta odpowiedzialność i będziemy mogli zdać egzamin z tego wszyscy pod warunkiem tego, że przestaniemy się bać (…) tego, że jesteśmy chrześcijanami” – podkreślił Czarnek. Dodał, że chrześcijańskie wartości muszą być przekazywane kolejnym pokoleniom, jeśli chcemy w duchu solidarności budować przyszłość społeczeństwa, państwa polskiego i Europy.

Czarnek mówił, że sama wiedza i nauka nie czyni człowieka dobrym. „Do tego konieczne jest wychowanie, czyli nauka mądrości, czyli takie sposoby spożytkowania wiedzy, którą zdobywamy w procesie edukacyjnym, która będzie służyła dobru człowieka i dobru wspólnemu” – zaznaczył. Minister powiedział, że „musimy powrócić do modelu”, w którym młodzież jeśli nie będzie uczęszczać na religię, to musi wybrać zamiast tego etykę.

Szef resortu edukacji i nauki powiedział, że „bardzo często do głosu dochodzą ci, którzy mówią, że trzeba wyrugować z przestrzeni szkolnej, z przestrzeni akademickiej wszelkie tezy, które nie mają podbudowy naukowej.”

„Tego jeszcze wprost w Polsce dzisiaj nie nazywają, które są chrześcijańskie, ale ci, co to mówią wyraźnie wskazują na teologów, na pedagogów chrześcijańskich. Chcieliby, by ich nie wiedzieć w przestrzeni publicznej, bo oni im przeszkadzają” – mówił.

To właśnie z tego powodu – jak mówił Czarnek – w resorcie kierowanym przez niego stworzono tzw. pakiet wolności akademickiej. Jest to nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Poinformował jednocześnie nadzieję, że projekt ten w tym tygodniu trafi na komitet stały rady ministrów.

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak powiedział w czasie swojego wystąpienia, że przepisy prawne w Polsce w pełny sposób chronią prawo dziecka do wychowania w rodzinie, ale nie tylko. Przypomniał również słowa przysięgi, roty nauczyciela opisana w Karcie Nauczyciela. Podkreślił w niej słowa dotyczące wychowania dzieci i młodzieży.

„Cały system wychowania nie jest oparty tylko i wyłącznie na rodzinie. Państwo ma być elementem wspierającym, subsydiarnym tam, gdzie rodzina nie ma wiedzy, to tam wtedy wkracza państwo w zakresie szkoły” – mówił.

Pawlak mówił też o nauczaniu wartości wśród młodego pokolenia. „My je wiążemy z wartościami chrześcijańskimi, ale przecież to są wartości ogólnoludzkie, wartości dobra. Można tak je podsumować – nawet preambuła naszej Konstytucji, która odnosi się również do tych, którzy te wspaniałe wartości wywodzą z innych źródeł niż źródło religijne, niż źródło Boga” – mówił.

Jak czytamy na stronie internetowej kongresu „Wychowanie trwa wiecznie”, jego celem jest podjęcie debaty w kontekście obecnej sytuacji zachodzących przemian cywilizacyjnych oraz ocena perspektyw skutecznego rozwoju edukacji i wychowania, niezbędnego do odbudowy współczesnego świata.

szz/ mhr/ pap

Popularne

Do góry