Polska

Czarnek: Trzaskowski i Dulkiewicz mają świra na punkcie edukacji seksualnej

wPunkt
Czarnek: Trzaskowski i Dulkiewicz mają świra na punkcie edukacji seksualnej

„Nie wpuszczamy twardej edukacji seksualnej typu B, demoralizującej dzieci. Tylko o to tu chodzi. Ten Trzaskowski, prezydent Poznania, pani Dulkiewicz, przecież oni mają świra na punkcie edukacji seksualnej” – mówił Czarnek

fot. Przemysław Czarnek/fb

„Projekt noweli wprowadza do Prawa oświatowego możliwość tego, że kurator będzie mógł na wniosek rodziców sprzeciwić się wejściu do szkoły organizacji pozarządowej, która będzie na przykład chciała demoralizować dzieci” – powiedział w poniedziałek szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister był pytany w TVP Info o projektowaną nowelizację ustawy Prawo oświatowe i krytykę przez posłów Platformy Obywatelskiej tych przepisów. Przestrzegają oni, że szkoła z publicznej stanie się partyjną i będzie to tornado, które zmiecie demokrację.

„Nie ma nic takiego (…). W tej ustawie, która dzisiaj będzie procedowana (…) nie ma nic takiego, co by mogło usprawiedliwiać tego rodzaju histerię” – powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek.

Czarnek dodał, że projekt noweli wprowadza do Prawa oświatowego możliwość tego, że kurator będzie mógł na wniosek rodziców „sprzeciwić się wejściu do szkoły organizacji pozarządowej, która będzie na przykład chciała demoralizować dzieci.”

W ocenie Czarnka rodzice nie orientują się obecnie, jaka jest treść przekazywana przez organizacje pozarządowe na zajęciach pozalekcyjnych. „W związku z tym później się dopiero okazuje, że jest to treść absolutnie demoralizująca, zgłaszają się do kuratorów, proszą powstrzymać, kurator nie ma narzędzia. Po wyjściu w życie tej ustawy (…) kurator będzie musiał otrzymywać od dyrektora szkoły treść, jaką organizacja pozarządowa, każda jedna, będzie chciała przekazywać w szkole dzieciom” – wskazał.

Rodzice są sprowadzeni do roli pionków dzisiaj w Warszawie Trzaskowskiego i jego szkołach. Rodzice nie otrzymują informacji co do tego, jaka treść jest przekazywana przez organizacje pozarządowe w szkołach. Kurator nie będzie przeglądał wszystkich treści, bo to niemożliwe, ale jeśli zgłoszą się rodzice, którzy powiedzą, że treści są niewłaściwe, to będzie mógł zareagować” – zapowiedział minister.

Nie wpuszczamy twardej edukacji seksualnej typu B, demoralizującej dzieci. Tylko o to tu chodzi. Ten Trzaskowski, prezydent Poznania (Jacek Jaśkowiak – red.), pani Dulkiewicz, przecież oni mają świra na punkcie edukacji seksualnej. Oni chcą na siłę wpuszczać te organizacje, które chyba płacą im, nie wiem, nie byłem świadkiem zapłaty” – przekonywał minister.

We wtorek rano na posiedzeniu sejmowych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej miało rozpocząć się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, zmierzającej do wzmocnienia roli kuratorów oświaty, ale na wniosek KO zawieszono posiedzenie komisji.

Zgodnie z projektem, jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Nowelizacja zmierza też do zwiększenia nadzoru nad zajęciami prowadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Zgodnie z projektem dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

W rządowym projekcie nowelizacji znalazły się także m.in. zapisy modyfikujące dotychczasowe regulacje działalności oddziałów przygotowania wojskowego, nazywanych wcześniej klasami mundurowymi, i rekrutacji do szkół prowadzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

szz/ mir/pap

Popularne

Do góry