Polska

Czy Morawiecki zataił 224 mld zł? Marian Banaś oskarża

wPunkt
Czy Morawiecki zataił 224 mld zł? Marian Banaś oskarża

Według oceny Banasia ”działania rządu zakłócały przejrzystość realizacji budżetu”

fot. fb/NIK

Prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za zeszły rok. Według jego wyliczeń zadłużenie wynosi aż 224 mld. zł!

„W 2020 r. zastosowano różnorodne rozwiązania, które – choć zgodne z prawem – to jednak zakłócały przejrzystość realizacji budżetu państwa

– mówił w Parlamencie.

Według oceny Banasia ”działania rządu zakłócały przejrzystość realizacji budżetu”:

”W 2020 r., w znacznie większym zakresie niż dotychczas, zastosowano różnorodne rozwiązania, które – choć zgodne z prawem – to jednak zakłócały przejrzystość i roczność realizacji budżetu państwa” – powiedział Marian Banaś.
Chodzi o limity budżetowe, z których została wykluczona znaczna część operacji związanych z kosztami pandemii COVID.

„Przykładem operacji dokonanych z pominięciem budżetu państwa było nieodpłatne przekazanie skarbowych papierów wartościowych w kwocie 18,3 mld zł podmiotom uprawnionym na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa. Dotyczyło to między innymi: uczelni wyższych, spółek infrastrukturalnych, Telewizji Polskiej S.A. i Polskiego Radia, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego” – dodał szef NIK.

„Kolejnym przykładem było udzielenie nieoprocentowanych pożyczek Funduszowi Solidarnościowemu w wysokości 15,5 mld zł, który posiadał już wcześniejsze zobowiązania z tytułu pożyczek w kwocie bliskiej 13 mld zł” – stwierdził.

Jak można przeczytać w raporcie NIK ”Do operacji, które pozwoliły na wykazanie wydatków budżetu państwa w innym okresie, niż będą faktycznie poniesione, zaliczyć należy wydatki budżetu państwa w wysokości ponad 41 mld zł, które zostały przekazane w 2020 r. na rachunki Funduszu Solidarnościowego, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, i do końca roku pozostały niewykorzystane”

Największe niewidoczne kwoty w budżecie dotyczą Banku Gospodarstwa Krajowego i Państwowego Funduszu Rozwoju.

”W ustawie budżetowej nie zostały ujęte środki w wysokości 166,1 mld zł pozyskane w wyniku zaciągania długu przez BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz przez PFR” – zaznaczył Banaś.

Popularne

Do góry