Polska

Czy Polacy boją się wybuchu wojny? Najnowszy sondaż

wPunkt
Czy Polacy boją się wybuchu wojny? Najnowszy sondaż

„Wprost” poprosiło sondażownię United Surveys o sprawdzenie, czy ostatnie wydarzenia na granicy budzą realne obawy Polek i Polaków o przekształcenie się kryzysu w otwarty konflikt zbrojny z Białorusią.

fot. MON

Czy wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej mogą przerodzić się w konflikt zbrojny? – na takie pytanie odpowiedzieli respondenci sondażu United Surveys na zlecenie „Wprost”.

„Wprost” poprosiło sondażownię United Surveys o sprawdzenie, czy ostatnie wydarzenia na granicy budzą realne obawy Polek i Polaków o przekształcenie się kryzysu w otwarty konflikt zbrojny z Białorusią. – czytamy na łamach portalu.

Na pytanie „Czy Pana/i zdaniem kryzys na granicy przekształci się w otwarty konflikt zbrojny z Białorusią?” blisko 70 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco: 51,2 proc. z nich udzieliło odpowiedzi „raczej nie”, a 17,1 proc. „zdecydowanie nie”.

Jak podaje „Wprost”, zdania w tej sprawie nie ma 10,4 proc. badanych (odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”). „Raczej tak” odpowiedziało 18 proc. respondentów, a „zdecydowanie tak” 3,2 proc. uczestników badania.

Zwrócono także uwagę na wyniki wśród grup wiekowych. W grupie wiekowej 60 plus oraz grupie 40-49 nie wskazano odpowiedzi „zdecydowanie tak”. W przypadku grupy 30-39 jedynie 1 proc, a wśród 50-59 – 2 proc. Inaczej sprawa ma się w grupie obywateli w przedziale 18-29 lat.

Aż 17 proc. młodych Polaków obawia się wojny, dodatkowo 21 proc. z nich udzieliło odpowiedzi „raczej tak” na zadane w sondażu pytanie. W żadnej innej grupie nie ma tak dużych obaw (jedynie w grupie 40-49 lat odpowiedzi „raczej tak” udzieliło 22 proc. respondentów).

Badanie wykonano metodą CATI (metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo) w dniach 18-19 listopada 2021 roku na próbie reprezentatywnej 1000 osób.

Popularne

Do góry