Polska

Czy Polski Ład powinien zostać zawieszony? Ponad połowa Polaków tego chce [SONDAŻ]

wPunkt
Czy Polski Ład powinien zostać zawieszony? Ponad połowa Polaków tego chce [SONDAŻ]

53 proc. ankietowanych jest zdania, że w związku z problemami przy wdrażaniu Polskiego Ładu, projekt ten powinien zostać zawieszony.

fot. PiS / Flickr

„Czy, wobec problemów związanych z wdrożeniem „Polskiego Ładu”, rząd powinien Pani/Pana zdaniem zawiesić tę reformę systemu podatkowego?” – tak brzmiało pytanie postawione respondentom sondażu SW Research dla „rp.pl”.

Po problemach związanych z wdrożeniem reformy systemu podatkowego do dymisji podał się szef resortu finansów Tadeusz Kościński. Coraz częściej pojawiają się głosy postulujące zmianę zapisów zawartych w Polskim Ładzie, a także te, mówiące o jego zawieszeniu.

Na pytanie zadane przez SW Research „Tak” odpowiedziało 53 proc. ankietowanych.

Odpowiedzi „Nie” udzieliło 18,5 proc. uczestników sondażu.

Zdania w tej kwestii nie ma 28,5 proc. respondentów.

„Częściej za zawieszeniem reformy opowiadają się osoby młode: 56% osób do 24 lat i 59% do 34 lat, z wykształceniem średnim (51%) bądź wyższym (59%), mieszkańcy miast o wielkości 100 tys. i więcej mieszkańców (od 57 do 63%). Najwięcej przeciwników zawieszenia Polskiego Ładu jest wśród osób z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (29%), wśród mieszkańców miast 200-499 tys. – 25% oraz zbliżony odsetek wśród osób o dochodach 3-5 tys. zł miesięcznie netto.” – tak na łamach „rp.pl” wyniki badania skomentował Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 8.02-9.02.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Popularne

Do góry