Polska

Czy szczepienia na COVID-19 w Polsce powinny być w obowiązkowe? [SONDAŻ]

wPunkt
Czy szczepienia na COVID-19 w Polsce powinny być w obowiązkowe? [SONDAŻ]

54,1 proc. respondentów sondażu SW Research opowiada się za jakąś formą obowiązku szczepień na COVID-19.

fot. Tim Reckmann / Wikimedia

Pracownia SW Research na zlecenie rp.pl przeprowadziła sondaż dotyczący obowiązku szczepień na COVID-19. Najwięcej, bo 34,8 proc. ankietowanych uważa, że szczepienia nie powinny być obowiązkowe.

„Czy szczepienia na COVID-19 w Polsce powinny być w obowiązkowe?” – tak brzmiało pytanie, na które odpowiedzieli respondenci sondażu SW Research.

31,1 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „Tak, dla wszystkich”.

12,1 proc. uczestników sondażu uważa, że szczepienia powinny być obowiązkowe, ale tylko dla dorosłych.

10,9 proc. respondentów jest zdania, że szczepienia powinny być obowiązkowe tylko dla przedstawicieli wybranych grup zawodowych (lekarzy, nauczycieli, policjantów).

34,8 proc. ankietowanych uważa, że szczepienia nie powinny być obowiązkowe.

54,1 proc. respondentów opowiada się za jakąś formą obowiązku szczepień na COVID-19.

„Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które popierają obowiązek szczepień – z 40% wśród najmłodszych, do 63% wśród badanych powyżej 50 lat. Podobną zależność widać w wykształceniu – wśród osób o najniższym stopniu wykształcenia ten pomysł popiera 38% badanych, a wśród osób o wykształceniu wyższym 56%. Za obowiązkowymi szczepieniami chociaż części Polaków częściej są osoby o dochodzie netto powyżej 5000 zł (65%) oraz badani z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (68%)” – na łamach „rp.pl” wyniki badania skomentowała Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 11.01-12.01.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Popularne

Do góry