Polska

Duda: Będę stał na straży wolności słowa, prawa własności i równego traktowania

wPunkt
Duda: Będę stał na straży wolności słowa, prawa własności i równego traktowania

Prezydent podczas obchodów Święta Wojska Polskiego zapewnił również, że Polska będzie dotrzymywała umów międzynarodowych.

fot. Andrzej Duda / flickr

Zapewniam, że będę cały czas stał na straży konstytucyjnych zasad – wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, prawa własności, a także równego traktowania – powiedział prezydent Andrzej Duda.

„Polska umów dotrzymywała, dotrzymuje i będzie dotrzymywała. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że pilnowanie tego, aby właśnie zobowiązania, w tym zobowiązania sojusznicze, były dotrzymywane, jest jednym z niezwykle ważnych moich obowiązków jako prezydenta Rzeczypospolitej” – powiedział podczas obchodów święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda.

Tak samo jak moim obowiązkiem jest stanie na straży konstytucji i naszej polskiej demokracji

Prezydent stwierdził, że czynił to już, wtedy, kiedy „podejmował odpowiednie działania i stosował instrumenty, gdy zgłaszano mu, że istnieje możliwość naruszenia niezwykle ważnych zasad demokracji takich jak pluralizm polityczny czy rzeczywista możliwość dokonywania wyboru swoich przedstawicieli w wyborach powszechnych”. Duda, jak przyznał, miał tu na myśli wybory do Parlamentu Europejskiego.

„My ze swojej strony z całą pewnością dotrzymamy postanowień Traktatu Północnoatlantyckiego, w tym artykułu 5 o kolektywnej obronie, o sojuszniczej pomocy; Polska umów dotrzymywała, dotrzymuje i będzie dotrzymywała” – powiedział w niedzielę prezydent.

Zapewnił, że „Polska umów dotrzymywała, dotrzymuje i będzie dotrzymywała”. „Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że pilnowanie tego, aby właśnie zobowiązania, w tym zobowiązania sojusznicze, były dotrzymywane, jest jednym z niezwykle ważnych obowiązków moich jako prezydenta RP, tak samo jak obowiązkiem moim jest stanie na straży Konstytucji RP i naszej polskiej demokracji” – powiedział Andrzej Duda.

Andrzej Duda zapewnił, że będzie „cały czas stał na straży konstytucyjnych zasad – wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, prawa własności, a także równego traktowania”.

Popularne

Do góry