Polska

Dziemianowicz-Bąk: Dzień hańby dla posłów PiS, apeluję do prezydenta o zatrzymanie lex Czarnek

wPunkt
Dziemianowicz-Bąk: Dzień hańby dla posłów PiS, apeluję do prezydenta o zatrzymanie lex Czarnek

„Przede wszystkim dzień hańby dla tych posłów i posłanek ZP, którzy sami wywodzą się ze środowisk nauczycielskich” – podkreśliła.

fot. Dawid Dobrogowski

Apelujemy w imieniu Lewicy, ugrupowań opozycyjnych, nauczycieli, rodziców i uczniów od prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie noweli Prawa oświatowego; jest jeszcze szansa, by tę złą nowelę zatrzymać – oświadczyła w środę posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Sejm odrzucił w środę uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe wzmacniającej rolę kuratorów oświaty i zmieniającej zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach. Teraz nowela trafi do prezydenta.

Po głosowaniu posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oceniła na konferencji prasowej w Sejmie, że jest to „dzień hańby dla posłów i posłanek Zjednoczonej Prawicy”. „Przede wszystkim dzień hańby dla tych posłów i posłanek ZP, którzy sami wywodzą się ze środowisk nauczycielskich” – podkreśliła.

Posłanka przypomniała, że teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. „Z tego miejsca apelujemy w imieniu własnym Lewicy, ugrupowań opozycyjnych, nauczycieli, ale także wszystkich rodziców i uczniów o prezydenckie weto” – oświadczyła Dziemianowicz-Bąk.

„Jest jeszcze szansa, żeby ten zły projekt zatrzymać. Ta szansa dziś należy do prezydenta Andrzeja Dudy” – podkreśliła.

Zdaniem obecnego na konferencji prezesa Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) Sławomira Broniarza „jest to czarny dzień dla polskiej edukacji, dla rodziców, dla nauczycieli i dla uczniów”. „Albowiem różnica między pięknymi słowami pana ministra (edukacji Przemysława Czarnka) na temat uprawnień rodziców, a zapisami tej ustawy jest taka sama, jak między ładem, a Polskim Ładem” – mówił.

„Z obawami czekamy na kolejne dni w polskiej szkole, uznając, że to, co dzieje się w sferze zapisów tej ustawy, naprawdę wywraca edukację do góry nogami” – powiedział Broniarz.

Zgodnie z nowelizacją, której projekt przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

Nowelizacja wzmacnia również pozycję kuratora oświaty, jeśli chodzi o wspólne kompetencje organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. Wszędzie tam, gdzie do tej pory wymagana była opinia kuratora, zapisano, że musi być to opinia pozytywna. Do ustawy wprowadzono katalog warunków, jakie muszą być spełnione, by organ prowadzący mógł zlikwidować szkołę lub placówkę.

Wzmocniono też nadzór nad szkołami i placówkami niepublicznymi. Kurator będzie mógł wydać osobie prowadzącej taką szkołę lub placówkę polecenie niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności dotyczących nadzoru pedagogicznego.

Nowela wprowadza też możliwość prowadzenia nauki zdalnej z innych powodów, niż COVID-19, o ile zawieszenie zajęć stacjonarnych trwa dłużej niż dwa dni. Daje też możliwość organizowania zdalnego nauczania dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem lub uczniów hospitalizowanych.

Zawiera także przepisy dotyczące funkcjonowania filii szkół artystycznych i oddziałów przysposobienia wojskowego w szkołach ponadpodstawowych.

ero/ ann/pap

Popularne

Do góry