Polska

Elżbieta Witek stanie przed Trybunałem Stanu? Gowin: „To nie jest wykluczone”

wPunkt
Elżbieta Witek stanie przed Trybunałem Stanu? Gowin: „To nie jest wykluczone”

Witek przed poddaniem pod głosowanie wniosku o reasumpcję powtórzyła kilkakrotnie, że zasięgnęła opinii prawników.

fot. sejm rp/ flickr jaroslaw gowin/ fb

Opozycja cały czas chce odwołać marszałek Witek. Do sprawy w wywiadzie dla „Wprost” odniósł się lider Porozumienia, Jarosław Gowin, który poruszył kwestię możliwości postawienia Witek przed Trybunałem Stanu.

„Nie nazwałbym tego, jak Donald Tusk, przestępstwem kryminalnym, natomiast jest to naruszenie prawa, które może skutkować w przyszłości postawieniem pani marszałek przed Trybunałem Stanu. To nie jest wykluczone” – powiedział Jarosław Gowin, były wicepremier i lider Porozumienia w programie „Mówiąc Wprost”.

„Czy to było naruszenie prawa? Nie wykluczam. Jak się okazało pani marszałek Witek wprowadziła w błąd wicemarszałków, powołując się na ekspertyzy prawne, które dotyczyły zupełnie innego stanu faktycznego. Pochodziły one z roku 2018” – dodał Gowin.

Zgodnie z art. 198 konstytucji, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą:

1. Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.

2. Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie i senatorowie w zakresie określonym w art. 107 zakaz prowadzenie działalności gospodarczej przez posła.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas posiedzenia Sejmu 11 sierpnia zarządziła reasumpcję głosowania nad odroczeniem obrad Izby. Wniosek o reasumpcję poparł m.in. Paweł Kukiz i dwóch innych posłów koła Kukiz’15, którzy stwierdzili, że wcześniej pomylili się, głosując za przerwaniem posiedzenia Sejmu. Koalicja Obywatelska i Lewica zapowiedziały złożenie wniosków o odwołanie marszałek Sejmu, bo w ich ocenie nie było podstaw do reasumpcji.

Witek przed poddaniem pod głosowanie wniosku o reasumpcję powtórzyła kilkakrotnie, że zasięgnęła opinii prawników. “Zasięgnęłam opinii pięciu prawników, którzy potwierdzili, że nad wnioskiem możemy głosować na tym posiedzeniu, ponieważ ono trwa” – mówiła m.in. Witek.

W poniedziałek w TVP Info marszałek poinformowała, że skorzystała z pięciu opinii prawnych – dwóch autorstwa Biura Analiz Sejmowych oraz trzech opinii zewnętrznych zamówionych w 2018 r., kiedy padł wniosek o reasumpcję podczas głosowania nad uchyleniem immunitetu ówczesnemu posłowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu. Jak mówiła trzy zewnętrzne opinie zostały zamówione w 2018 r. przez wicemarszałek Kidawę-Błońską oraz posła PO Sławomira Neumanna. Ich autorami są: prof. Ryszard Piotrowski, prof. Sabina Grabowska i prof. Sławomir Patyra.

Popularne

Do góry