Polska

Episkopat: „Polska jest krajem opóźnionym, jeśli chodzi o ochronę dzieci i młodzieży”

wPunkt
Episkopat: „Polska jest krajem opóźnionym, jeśli chodzi o ochronę dzieci i młodzieży”

„To jest dla nas bardzo umacniające, że nie jesteśmy sami” – podkreślił zakonnik.

FOT. KEP/ FLICKR

Polska jest krajem opóźnionym, jeśli chodzi o prewencję dzieci i młodzieży – powiedział jezuita o. Adam Żak koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz dyrektor Centrum Ochrony Dziecka. Stwierdził, że Kościół katolicki w naszym kraju nie ma wielu partnerów do współpracy w tej dziedzinie.

W niedzielę rozpoczęła się w Warszawie czterodniowa międzynarodowa konferencja poświęcona ochronie małoletnich w Kościele w Europie Środkowo-Wschodniej. Przebiega pod hasłem „Naszą wspólną misją ochrona dzieci Bożych”. Jej organizatorami są Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich i Konferencja Episkopatu Polski.

W ocenie o. Adama Żaka to bardzo ważne doświadczenie, bo Polska wraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej ma wspólną historię, doświadczenia, trudności transformacji i również pewne opóźnienia, jeśli chodzi o zdolność do podjęcie pracy związanej z ochroną dzieci i młodzieży”.

Stwierdził, że „Polska jest generalnie krajem opóźnionym, jeśli chodzi o troskę o dzieci i młodzież w dziedzinie ochrony, prewencji, stawiania przez społeczeństwo czoła tym wyzwaniom”.

O. Żak wskazał, że międzynarodowa konferencja jest „okazją do bardzo szerokiej wymiany potrzeb i możliwości działania na tym polu z ludźmi, którzy na różnych szczeblach i w różnych formach są w swoich Kościołach odpowiedzialni za ochronę dzieci i młodzieży”.

Zwrócił uwagę, że kw rajach Europy Środkowo-Wschodniej powstały, podobne jak w Polsce – centra ochrony dziecka i studia w zakresie prawnej prewencji. Jako przykład wskazał ośrodek w Koszycach i we Lwowie.

„To są znaki, że mamy już swoje doświadczenia i możemy się nimi wymieniać. Nie jesteśmy zdani na to, żeby się uczyć od Ameryki czy Irlandii” – powiedział o. Żak.

Wyjaśnił, że charakter zamknięty spotkania wynika z tego, że jego uczestnicy chcą przede wszystkim zawiązać głębsze więzi i poznać swoje możliwości.

Wspomniał, że np. Kościół w Albanii, który stanowi mniejszość religijną, to jednak dzieli się doświadczeniem modeli szkolnictwa, które wypracował w kilkudziesięciu szkołach katolickich, przedszkolach i instytucjach edukacyjnych.

„To jest dla nas bardzo umacniające, że nie jesteśmy sami” – podkreślił zakonnik.

Zwrócił uwagę, że w Polsce Kościół katolicki nie ma wielu partnerów, jeśli chodzi o współpracę w dziedzinie prewencji wśród dzieci i młodzieży. „Nie ma – nie, dlatego, że nie ma w społeczeństwie wyobraźni i pragnień, tyle że te pragnienia nie mają się o co zaczepić, jeśli chodzi o instytucjonalną pracę nad prewencją i rozpoznaniem tego zjawiska kryminalnego i raniącego nie tylko młodych, ale też rodziny oraz społeczeństwo” – zauważył o. Żak.

Konferencja zakończy się 22 września. Biorą w niej udział reprezentanci Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego z Polski, Albanii, Chorwacji, Słowenii, Węgier, Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy, Białorusi, Serbii, Czarnogóry, Macedonii Północnej i z Kosowa.

Planowanych jest kilka wykładów i paneli dyskusyjnych. Będą się one skupiały wokół takich zagadnień, jak odpowiedzialność, rozliczalność i przejrzystość.

mgw/ joz/pap

Popularne

Do góry