Polska

Europoseł i szef Lewicy na Śląsku Marek Balt zawieszony za cichą współpracę z PiS

wPunkt
Europoseł i szef Lewicy na Śląsku Marek Balt zawieszony za cichą współpracę z PiS

Podobna sytuacja miała już miejsce — w Końskich i w Przemyślu radni, którzy współpracowali z Prawem i Sprawiedliwością zostali zawieszeni w prawach członków partii. Podobny los spotkał również szefów organizacji powiatowych ugrupowania.

fot. fb/wlodzimierz czarzasty, fb/ marek belt

Jak podawały w ostatnich dniach media, podczas ostatniej sesji Sejmiku Woj. Śląskiego, radni Nowej Lewicy (dawne SLD) zagłosowali za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla władz województwa, w tym marszałka z PiS Jakuba Chełstowskiego. Jak dowiedzieliśmy się na konferencji prasowej Lewicy, szef partii w woj. śląskim Marek Balt, który miał łamać ustalenia wewnątrzpartyjne, został za „cichą współpracę” z PiS zawieszony w prawach członka Nowej Lewicy. Jego sprawę rozstrzygnie Krajowy Sąd Partyjny.

W głosowaniu nad absolutorium, które stało się kością niezgody w śląskiej Nowej Lewicy, chodzić miało o partykularne interesy — radny Rafał Porc miał mieć obiecaną posadę dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu, które podlega staroście zawierciańskiemu z PiS. W Nowej Lewicy mówi się jednak, że radni partii pozostawali w nieformalnej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością od początku kadencji. Jak usłyszeliśmy z ust marszałka Czarzastego podczas konferencji prasowej, zarząd postanowił to ukrócić.

Nieformalna koalicja nazywana również „cichą współpracą” sięga do 2018 roku, gdy po wyborach samorządowych PiS wprowadził do śląskiego Sejmiku 22 radnych (z czego 19 wstąpiło do klubu) a opozycja (KO, SLD i PSL) 23. Niedługo po wyborach, szeregi KO opuścił radny Wojciech Kałuża, który zdecydował się na wsparcie PiS. Pozostał on radnym niezrzeszonym, ale został awansowany na wicemarszałka woj. śląskiego. W mającym 45 miejsc Sejmiku Wojewódzkim, przewaga PiS nie jest stabilna, a głosy radnych Nowej Lewicy bywają „języczkiem u wagi”.

Podobna sytuacja miała już miejsce — w Końskich i w Przemyślu radni, którzy współpracowali z Prawem i Sprawiedliwością zostali zawieszeni w prawach członków partii. Podobny los spotkał również szefów organizacji powiatowych ugrupowania. Sąd partyjny orzekł wówczas o wyrzuceniu członków ze struktur. Dzisiaj po raz pierwszy jednak, analogiczna sytuacja ma miejsce na szczeblu wojewódzkim.

Edit: Nowa Lewica wydała w tej sprawie oświadczenie, którego treść przedstawiamy poniżej.

„Przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zawiesił dziś w prawach członka partii radnych Sejmiku Województwa Śląskiego: Gabrielę Łacną i Rafała Porca oraz Przewodniczącego Śląskiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy, Marka Balta, z powodu naruszenia przez nich w sposób oczywisty i niebudzący wątpliwości swoich obowiązków oraz podstawowych celów i wartości chronionych przez statut partii.

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie tej decyzji.

Dwa lata temu radny Wojciech Kałuża, wybrany z list Koalicji Obywatelskiej, przeszedł na stronę PiS i dał większość w Sejmiku Województwa Śląskiego partii rządzącej. Zostało to słusznie szeroko skrytykowane przez całą demokratyczną opozycję i większość mediów. Niestety od pewnego czasu dwoje radnych Nowej Lewicy – Gabriela Łacna i Rafał Porc – głosowało w sprawach zasadniczych dla Sejmiku woj. Śląskiego ręka w rękę z PiS. W tej sprawie odbyły się rozmowy wyjaśniające z radnym Porcem i przewodniczącym Śląskiej Rady Wojewódzkiej partii, Markiem Baltem. Jednakże mimo to podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni Nowej Lewicy zagłosowali za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania władzom województwa które tworzą samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości: Jakub Chełstowski, Wojciech Kałuża, Dariusz Starzycki, Izabela Domogała oraz Beata Białowąs. Zgodnie z treścią złożonych na podstawie ustawy o samorządzie województwa oświadczeń Zarząd Województwa Śląskiego w tym składzie jest popierany wyłącznie przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Śląskiego.

Głosowanie za wotum zaufania dla władzy jest głosowaniem o charakterze czysto politycznym. Wotum zaufania to wyrażenie pozytywnej oceny całokształtu działalności organu wykonawczego, jakim jest zarząd sejmiku. Ocena ta ma walor polityczny i służy poinformowaniu wspólnoty samorządowej oraz samego zarządu województwa o istnieniu jego politycznego zaplecza. Innymi słowy, sejmik województwa udzielając zarządowi wotum zaufania, komunikuje, że zarząd województwa może liczyć na to, że podejmowane przez niego działania będą w przyszłości aprobowane przez radnych głosujących za taką uchwałą. Oznacza to w szczególności, że głosowanie za udzieleniem organowi wykonawczemu wotum zaufania stanowi formę udzielenia przez radnego politycznego poparcia dla zarządu województwa w określonym składzie politycznym. Radni głosujący za udzieleniem wotum zaufania dla zarządu województwa tworzą więc koalicję sejmikową stanowiącą zaplecze zarządu województwa. To nie jest zatem zwykłe głosowanie, to nie jest załatwianie codziennych ludzkich spraw mieszkańców, jak droga czy kanalizacja. To głosowanie za utrzymaniem przez kogoś władzy, to głosowanie o tym, czy dana władza jest dobra czy zła, to głosowanie w którym albo się jest w opozycji do władzy albo się ją popiera – także jako nieformalny koalicjant.

Rafał Porc i Gabriela Łacna, głosując w Sejmiku Województwa Śląskiego za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium tworzonemu i popieranemu przez Prawo i Sprawiedliwość Zarządowi Województwa Śląskiego, zawiązali z tą formacją polityczną koalicję w Sejmiku Województwa Śląskiego, zważywszy dodatkowo że głosowania obojga radnych w Sejmiku Województwa Śląskiego wspólnie z radnymi Prawa i Sprawiedliwości występowały już wielokrotnie wcześniej. Działanie radnych narusza w sposób oczywisty statut partii, bowiem wyłącznie rada wojewódzka Nowej Lewicy może podejmować decyzje w sprawie porozumień powyborczych w województwie. Oznacza to, że nawiązanie koalicji w sejmiku województwa wymaga uprzedniego wyrażenia zgody przez właściwą radę wojewódzką. Takie rozstrzygnięcie nie zapadło w odniesieniu do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością w Sejmiku Województwa Śląskiego. Podkreślamy, że program Prawa i Sprawiedliwości oraz jego praktyka działania są rażąco sprzeczne z programem, celami i wartościami, które reprezentuje Nowa Lewica, zatem nie może być nawet potencjalnie mowy o żadnej takiej koalicji na gruncie programowym.

Wspieranie PiS w utrzymaniu się we władzy uważamy za niedopuszczalne i karygodne. Podczas ostatniej Rady Krajowej Nowej Lewicy w dn. 26.06 br. padło wiele głosów, w których kategorycznie wykluczano wszelkie formy współpracy z PiS, zarówno w Sejmie, jak i na poziomie lokalnym.

Tymczasem w ostatnią sobotę, 3 lipca br., odbyło się spotkanie władz Śląskiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy podczas którego jednak nie zdecydowano się na poruszenie tematu bulwersujących głosowań za utrzymaniem władzy w Sejmiku przez PiS, a Przewodniczacy Rady Marek Balt, jako odpowiedzialny za struktury wojewódzkie i radnych na poziomie sejmiku, nie podjął niestety żadnej reakcji w tej sprawie.

Nowa Lewica, wcześniej SLD, nigdy nie współpracowała z PiS-em na żadnym szczeblu, tak krajowym jak samorządowym, i potępia wszelkie przypadki zawiązywania formalnych czy nieformalnych (głosowanie za uzyskaniem lub utrzymaniem władzy przez PiS) koalicji z PiS-em. Dlatego za każdym razem, których na szczęście nie było dużo, kiedy stwierdzono próbę zawiązania takiej współpracy, reakcja władz partii była natychmiastowa i stanowcza, jak przypadku radnych powiatowych i szefów struktur odpowiedniego szczebla z Przemyśla i Końskich, którzy dopuścili się w głosowaniu wsparcia PiS w uzyskaniu władzy w tych samorządach. Niezwłocznie wobec tych radnych i przewodniczących powiatów wyciągnięto konsekwencje w postaci zawieszenia w prawach członkowskich z powodu działania na szkodę partii, a słuszność tej decyzji potwierdził w swoim orzeczeniu Sąd Partyjny podejmując uchwałę o wyrzuceniu tych osób z partii.

Z tych powodów nie mogło pozostać bez reakcji analogiczne do spraw z Końskich i Przemyśla zachowanie radnych śląskiego Sejmiku ani bierność szefa struktur wojewódzkich partii w obliczu tej sytuacji.”


Popularne

Do góry