Polska

Fatalny sondaż dla kleru. Mniej niż połowa Polaków ocenia pozytywnie Kościół katolicki

wPunkt
Fatalny sondaż dla kleru. Mniej niż połowa Polaków ocenia pozytywnie Kościół katolicki

Krytycznie o Kościele, poza niezaangażowanymi religijnie i uczestniczącymi w praktykach religijnych sporadycznie, częściej niż przeciętnie wypowiadają się potencjalni wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050, a także osoby o lewicowej orientacji politycznej.

fot. archidiecezja krakowska/ flickr

48 proc. Polaków pozytywnie ocenia działalność Kościoła katolickiego, a 40 proc. ocenia ją negatywnie. Liczba ocen pozytywnych w ostatnich sześciu miesiącach wzrosła o 3 punkty procentowe – wynika z sondażu CBOS.

Według CBOS odbiór działalności Kościoła katolickiego jest nieco lepszy niż przed sześcioma miesiącami. Pozytywnie ocenia niespełna połowa Polaków (48 proc., wzrost o 3 punkty procentowe), a krytykuje czterech na dziesięciu badanych (40 proc., spadek o punkt procentowy).

Pomijając zaangażowanie w praktyki religijne, które skorelowane jest z pozytywnymi ocenami Kościoła, w znacznej mierze dobrze o działalności tej instytucji wypowiadają się zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości i ankietowani mający prawicowe poglądy. Relatywnie często są to także osoby z wykształceniem podstawowym, najstarsi badani (65 plus), mieszkańcy wsi, respondenci uzyskujący niskie dochody per capita (poniżej 1500 zł) i rolnicy.

Krytycznie o Kościele, poza niezaangażowanymi religijnie i uczestniczącymi w praktykach religijnych sporadycznie, częściej niż przeciętnie wypowiadają się potencjalni wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050, a także osoby o lewicowej orientacji politycznej. Wyróżniają się pod tym względem też mieszkańcy największych miast, najlepiej wykształceni, kadra kierownicza i specjaliści, pracownicy administracyjno-biurowi, technicy i średni personel, badani z gospodarstw domowych o dochodach co najmniej 2000 zł w przeliczeniu na osobę i najmłodsi badani (poniżej 25 lat).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono od 28 lutego do 10 marca 2022 r. na reprezentatywnej imiennej próbie liczącej 1078 osób, wylosowanej z rejestru PESEL.

pap

Popularne

Do góry