Polska

Galerie handlowe już otwarte

wPunkt
Galerie handlowe już otwarte
Photo: befunky

Od poniedziałku galerie i centra handlowe znów otwarte. Należy jednak pamiętać, że warunkiem ich otwarcia jest spełnienie wszystkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego, a nadal nieczynne pozostają kina, strefy gier, zabaw i aktywności fizycznej oraz wyspy handlowe.

Żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem, Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz przedstawicielami zainteresowanych środowisk przygotowało ścisłe wytyczne m.in. dla galerii handlowych.  Zgodnie z nimi działalność na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych mogą prowadzić wszystkie sklepy z wyłączeniem stref aktywności fizycznej, stref gier, kin oraz wysp handlowych. Strefy gastronomiczne muszą posiadać barierę oddzielającą, a osoby stojące w kolejce muszą zachować 2-metrowy odstęp. Kupowana tam żywność nie może być spożywana na miejscu, na terenie galerii ani na ulicy.

We wszystkich sklepach musi być zachowywany dystans 2-m między pracownikami a klientami. Właściciele sklepów w tychże centrach muszą umożliwić klientom dostęp do pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wejściach, w toaletach i przy kasach oraz do rękawiczek jednorazowych lub foliowych.

Odpowiednie regulacje dotyczą też zasad parkowania: klienci zobligowani są do parkowania na co drugim miejscu, a w przypadku braku takiej możliwości, do bezwzględnego zachowania dystansu przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów.

Organizacja pracy w tych miejscach musi uwzględniać system zmianowy i rotacyjny oraz niezbędne rezerwy kadrowe na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego. Jak można przeczytać w wytycznych, należy ograniczyć do niezbędnego  minimum spotkania i narady wewnętrzne, jeśli się odbywają, powinny być prowadzone przy otwartych oknach,                   z zachowaniem odstępu minimum 2 metry. Jeśli jest taka możliwość, należy wybierać kontakt mailowy i/lub telefoniczny.

Popularne

Do góry