Polska

Gowin straci partię? Bielan zapowiada połączenie Porozumienia i jego Partii Republikańskiej. W tle prawne zamieszanie

wPunkt
Gowin straci partię? Bielan zapowiada połączenie Porozumienia i jego Partii Republikańskiej. W tle prawne zamieszanie

Bielan poinformował, że w niedzielę w Warszawie o godz. 13.30 rozpocznie się konwencja, na której będzie ogłoszony proces połączenia partii Porozumienie z Partią Republikańską.

fot. screen za yt/ rmf fm, screen za yt/ polityka insight

Dysponujemy opinią konstytucjonalisty, z której jednoznacznie wynika, że Jarosław Gowin nie jest prezesem Porozumienia; w sobotę podjęliśmy decyzje o jego zawieszeniu w prawach członka partii; w niedzielę konwencja rozpoczynająca proces połączenia Porozumienia z Partią Republikańską – mówił PAP europoseł Adam Bielan.

„Dysponujemy opinię prawną, na którą czekaliśmy dwa miesiące, konstytucjonalisty prof. Ryszarda Piotrowskiego, z której jednoznacznie wynika, że mamy rację. Jarosław Gowin nie jest prezesem Porozumienia, że jego kadencja się zakończyła i że przyjęcie innego założenia powinno skutkować delegalizacją Porozumienia przed Trybunałem Konstytucyjnym” – powiedział PAP Bielan.

W związku z tym – jak dodał – na sobotnim prezydium partii podjęto uchwałę o zawieszeniu Gowina w czynnościach członka Porozumienia na okres 3 miesięcy, „w związku z uporczywym naruszaniem statutu” ugrupowania. Dodał, że w sobotę zebrał się zarząd partii, który przyjął wniosek o połączenie Porozumienia z Partią Republikańską.

Bielan poinformował jednocześnie, że w niedzielę w Warszawie o godz. 13.30 rozpocznie się konwencja, na której będzie ogłoszony proces połączenia partii Porozumienie z Partią Republikańską.

Bielan wyraził nadzieję, że Jarosław Gowin uzna argumenty prawne i wycofa się ze swoich działań. „To jest takie rozwiązanie, które sprawi, że dalej będziemy w sporze sądowym, zapewne przez wiele miesięcy. Natomiast po uzyskaniu opinii prof. Piotrowskiego jesteśmy absolutnie przekonaniu, że wygramy w sądzie apelacyjnym” – przekonywał.

„Spór o Porozumienie będzie się dalej toczył, ale my w sensie medialnym i prawnym przechodzimy na nowy szyld” – dodał.

W tym kontekście zwrócił uwagę, na zapowiadaną ustawę dotyczącą podziału subwencji przypadającej na ugrupowania tworzące koalicje, ale nie będące w sensie formalnym koalicjami. „My tę subwencję będziemy mogli podjąć w przeciwieństwie do Porozumienia Jarosława Gowina, gdyż ma ono odrzucone sprawozdanie finansowe za 2018 r.” – powiedział.

W opinii prof. Piotrowskiego, na którą powołuje się Bielan czytamy m.in., że interpretacja przepisów statutu Porozumienia „prowadząca do uznania, że członkowie partii Porozumienie Jarosława Gowina wybierają władze partii, a w szczególności prezesa, nie na kadencję określoną w statucie, ale na kadencję określoną przez prezesa, nie jest dopuszczalna, gdyż przepisy tak rozumiane w istocie naruszają zasadę rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych, wyrażoną w preambule Konstytucji RP, a przez to naruszają zasady państwa prawnego w zakresie prawa obywateli do korzystania z wolności tworzenia i działania partii politycznych i wolności zrzeszania się”.

„Zgodność przepisów statutu z Konstytucją i ustawą znajduje oparcie w postanowieniu par. 29 ust. 2 statutu, na podstawie którego zakończenie kadencji urzędującego prezesa nie może być rozumiane jako okoliczność pozbawiona znaczenia prawnego, ale jest przesłanką wykonywania uprawnień prezesa przez Przewodniczącego Konwencji Krajowej. Brak tego przepisu w statucie albo odmowa jego stosowania sprowadziłyby immanentne ryzyko niezgodności statutu, względnie działalności partii, z art. 11 ust. 1 Konstytucji RP.” – czytamy w opinii.

W Porozumieniu doszło do sporu dotyczącego kierownictwa ugrupowania. Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 r. na wniosek lidera partii Jarosława Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem, a trzyletnia kadencja Gowina upłynęła w kwietniu 2018 r. Bielan uważa też, że od 4 lutego w wyniku decyzji sądu koleżeńskiego, jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia, przejął obowiązki prezesa partii.

Zwolennicy Gowina przekonują, że 5 lutego decyzją krajowego sądu koleżeńskiego Bielan oraz poseł Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z Porozumienia, a powodem było wielokrotne łamanie statutu partii. Pod koniec lutego – jak informował wicerzecznik Jan Strzeżek – zarząd Porozumienia jednogłośnie wybrał Iwonę Michałek na przewodnicząca Konwencji Krajowej partii.

W połowie lutego Bielan poinformował o skierowaniu do SO w Warszawie wniosku informującego o uchwale sądu koleżeńskiego ws. wygaszenia kadencji prezesa Porozumienia Jarosława Gowina i powierzeniu jego obowiązków przewodniczącemu Konwencji Krajowej jako osobie uprawnionej do reprezentowania partii na zewnątrz. SO w Warszawie w połowie marca zarządził zwrot tego wniosku uznając, że wniosek został złożony przez osobę nieumocowaną do działania w imieniu partii. Bielan złożył pod koniec kwietnia zażalenie od decyzji SO do Sądu Apelacyjnego.

rbk/ mrr/ pap

Popularne

Do góry