Polska

Ilu Polaków chce zostać w UE? Znamy wyniki sondażu

wPunkt
Ilu Polaków chce zostać w UE? Znamy wyniki sondażu

Prounijny stosunek wyrażają mieszkańcy wszystkich części Polski, ale najmniej sceptyczni względem wspólnoty są mieszkańcy miast.

fot. @kyllik / Unsplash

Respondentów sondażu SW Research dla rp.pl ośrodek spytał czy – ich zdaniem – w związku z konfliktem polskiego rządu z Komisją Europejską należałoby rozpisać kolejne referendum ws. przynależności do UE oraz o to, jak zagłosowaliby w takim referendum.

Pierwsze pytanie, które zadano brzmiało: Czy w związku z konfliktem rządu z Komisją Europejską, powinno odbyć się referendum ws. przynależności Polski do Unii Europejskiej?

Na tak zadane pytanie „Tak” odpowiedziało 42,6 proc. respondentów;
Odpowiedzi „Nie” udzieliło 36,9 proc. ankietowanych;
20,5 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.

W oddzielnym pytaniu SW Research zapytało jak ankietowani zagłosowaliby w takim referendum, gdyby odbyło się ono w najbliższy weekend. Pytanie brzmiało następująco: Czy gdyby referendum ws. przynależności Polski do Unii Europejskiej odbyło się w najbliższy weekend zagłosowałaby Pani/Pan:

64,4 proc. badanych opowiedziałoby się za członkostwem Polski w Unii Europejskiej;
14,8 proc. zagłosowałoby przeciwko;
6,7 proc. nie wzięłoby udziału w takim referendum;
14,1 proc. respondentów nie wie, jak by zagłosowało.

Jak czytamy na łamach rp.pl, prounijny stosunek wyrażają mieszkańcy wszystkich części Polski, ale najmniej sceptyczni względem wspólnoty są mieszkańcy miast. „Jeszcze częściej niż ogół za członkostwem Polski w UE głosowaliby mieszkańcy miast 200-499 tys. (72%), osoby w wieku pow. 50 lat (71%), z wykształceniem wyższym (70%). Natomiast przeciw nieco częściej niż ogół głosowaliby mężczyźni (20%) oraz osoby w wieku 25-34 lata (19%)” – mówi dla rp.pl o wynikach odpowiedzi na drugie pytanie Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 12-13.10.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Popularne

Do góry