Polska

Jak Polacy oceniają rząd? Wyniki tego sondażu nie spodobają się Morawieckiemu

wPunkt
Jak Polacy oceniają rząd? Wyniki tego sondażu nie spodobają się Morawieckiemu

Do całości działań rządu negatywnie odnosi się 42 proc., a pozytywnie jedyne 33 proc. ankietowanych.

fot. flickr/kprm

Właśnie ukazał się najnowszy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej dotyczący stopnia akceptacji rządu przez opinię publiczną. Według badania do pracy Morawieckiego z dezaprobatą odnosi się 52 proc. respondentów.

Pozytywnie na temat tego, jak radzi sobie na sprawowanej funkcji, odnosi się jedynie 38 proc. ankietowanych. Aż 48 proc. respondentów wyraża niezadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, podczas gdy zadowolonych z tego faktu jest 38 proc. z nich.

Do całości działań rządu negatywnie odnosi się 42 proc., a pozytywnie jedyne 33 proc. ankietowanych.

  • Jak Polacy oceniają rząd? Wyniki tego sondażu nie spodobają się Morawieckiemu

Jednocześnie, aż 55 proc. respondentów uważa, że polityka gabinetu Mateusza Morawieckiego nie stwarza szansy poprawy sytuacji gospodarczej. Przeciwnego zdania jest 34 proc. z nich.

Mimo, że CBOS zaznacza, że stosunek do rządu, po znacznym pogorszeniu się w październiku i braku poprawy w listopadzie, poprawił się nieznacznie, wyniki wciąż są przygniatające. Zdecydowana większość Polaków nie popiera rządu Morawieckiego i ciężko mówić o mandacie zaufania społecznego.


Badanie CBOS realizowane było w ramach procedury mixed mode. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 listopada do 10 grudnia 2020 roku na próbie liczącej 1010 osoby (w tym: 42,2 proc. metodą CAPI, 44 proc. – CATI i 13,9 proc. – CAWI). Poprzednie badanie zrealizowano w dniach od 5 do 15 listopada 2020 roku na próbie liczącej 1052 osoby (w tym: 43,0 proc. metodą CAPI, 42,4 proc. – CATI i 14,6 proc. – CAWI).

Popularne

Do góry