Polska

Jak Polacy oceniają rząd? Wyniki tego sondażu nie spodobają się Morawieckiemu

Do całości działań rządu negatywnie odnosi się 42 proc., a pozytywnie jedyne 33 proc. ankietowanych.

fot. flickr/kprm

Właśnie ukazał się najnowszy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej dotyczący stopnia akceptacji rządu przez opinię publiczną. Według badania do pracy Morawieckiego z dezaprobatą odnosi się 52 proc. respondentów.

Pozytywnie na temat tego, jak radzi sobie na sprawowanej funkcji, odnosi się jedynie 38 proc. ankietowanych. Aż 48 proc. respondentów wyraża niezadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, podczas gdy zadowolonych z tego faktu jest 38 proc. z nich.

Do całości działań rządu negatywnie odnosi się 42 proc., a pozytywnie jedyne 33 proc. ankietowanych.

Jednocześnie, aż 55 proc. respondentów uważa, że polityka gabinetu Mateusza Morawieckiego nie stwarza szansy poprawy sytuacji gospodarczej. Przeciwnego zdania jest 34 proc. z nich.

Mimo, że CBOS zaznacza, że stosunek do rządu, po znacznym pogorszeniu się w październiku i braku poprawy w listopadzie, poprawił się nieznacznie, wyniki wciąż są przygniatające. Zdecydowana większość Polaków nie popiera rządu Morawieckiego i ciężko mówić o mandacie zaufania społecznego.


Badanie CBOS realizowane było w ramach procedury mixed mode. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 listopada do 10 grudnia 2020 roku na próbie liczącej 1010 osoby (w tym: 42,2 proc. metodą CAPI, 44 proc. – CATI i 13,9 proc. – CAWI). Poprzednie badanie zrealizowano w dniach od 5 do 15 listopada 2020 roku na próbie liczącej 1052 osoby (w tym: 43,0 proc. metodą CAPI, 42,4 proc. – CATI i 14,6 proc. – CAWI).

Popularne

Do góry