Polska

Jest nowy projekt PiS o zasadach organizacji wyborów prezydenckich

wPunkt
Jest nowy projekt PiS o zasadach organizacji wyborów prezydenckich

PiS: wybory będą się odbywać w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego.

fot. fb / PKW official

Klub PiS przygotował projekt ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. W poniedziałek wieczorem został złożony w Sejmie.

Zgodnie z nim kandydaci zarejestrowani przez PKW, po ponownym zgłoszeniu zostaną uznani za zarejestrowanych kandydatów w wyborach prezydenckich zarządzonych na 10 maja, będzie też możliwość zgłaszania nowych.

Zostaje zachowana opcja głosowania korespondencyjnego, ale wyłączone z niej będą ma m.in. zakłady opieki zdrowotnej, domy pomocy społecznej, zakłady karne i areszty śledcze.

Wyborca, żeby wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnym, będzie musiał powiadomić komisarza wyborczego za pośrednictwem gminy do 12 dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający kwarantannie, izolacji nawet do 5 dnia przed dniem wyborów. Wyborca za granicą ma zgłaszać konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego – również do 12 dnia przed dniem wyborów.

Pakiet wyborczy będzie mógł być doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika gminy, wysłany w formie przesyłki poleconej lub odebrany osobiście. Wyborca ma go otrzymać nie później niż 5 dni przed dniem wyborów. Podobnie wyborcy za granicą: pakiety wyborcze będą mogli odebrać osobiście w konsulacie.

Wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych, by zapewnić sprawność i rzetelność postępowania, określi w rozporządzeniu szef MSZ po zaopiniowaniu przez PKW.

Pakiet wyborczy stanowić będą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Ich wzory określi Państwowa Komisja Wyborcza.

Wyborcy chcący głosować w formie tradycyjnej, będą mieli również taką możliwość. Jeśli wójt, burmistrz, prezydent miasta nie wskaże lokalu, wówczas komisarz wyborczy będzie mógł ustalić siedzibę obwodowej komisji wyborczej w lokalu wskazanym przez właściwego wojewodę. Minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej będzie mógł wynosić na mocy projektu 3 członków.

We wtorek zbierze się Sejm i zdecyduje czy zająć się projektem PiS ws. wyborów prezydenckich. Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Popularne

Do góry