Polska

Jest ostateczna uchwała Państwowej Komisji Wyborczej

wPunkt
Jest ostateczna uchwała Państwowej Komisji Wyborczej

Szef PKW Sylwester Marciniak: uchwała PKW jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu do SN

fot.fb/Sylwester Marciniak/PKW

W niedzielnym posiedzeniu, w którym uczestniczyło ośmiu na dziewięciu członków, PKW jednogłośnie przyjęła uchwałę, w której stwierdzono, że w wyborach prezydenckich, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów.

„Uchwała jest ostateczna, prawomocna i nie podlega zaskarżeniu do Sądu Najwyższego”

– powiedział szef PKW Sylwester Marciniak.

W terminie 14 dni od opublikowania uchwały PKW w Dzienniku Ustaw, marszałek Sejmu zarządzi nowe wybory. Muszą się one odbyć w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów. Jak zaznacza szef PKW, proces wyborczy ruszy od początku, według nowego kalendarza wyborczego i zarówno komitety wyborcze, jak i kandydaci na prezydenta będą rejestrowani na nowo.

Kwestią sporną pozostaje na dzień dzisiejszy konieczność ponownego zbierania 100 tys. podpisów poparcia przez kandydatów zarejestrowanych w wyborach na Prezydenta RP. Możliwe, że w projekcie noweli przepisów znajdzie się rozwiązanie pozwalające zachować im swoje prawa.

„Biorąc pod uwagę ogromny wysiłek komitetów i zebranie 100 tys. podpisów, które my zweryfikowaliśmy, uznałbym, że jest to rozwiązanie sprawiedliwe. Ale to władza ustawodawcza musi uchwalić takie przepisy”

– dodał na koniec szef PKW.

Popularne

Do góry