Polska

Jest wyrok TSUE: Reforma sądownictwa w Polsce może naruszać prawo unijne

wPunkt
Jest wyrok TSUE: Reforma sądownictwa w Polsce może naruszać prawo unijne

Sprawa dotyczyła sędziów, którzy kandydowali do SN, ale nie zostali powołani właśnie ze względu na negatywną ustawę KRS, od której nie mogli się odwołać.

fot. Transparency International EU Office via Flickr

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w w kolejnej sprawie dot. sądownictwa w Polsce. TSUE uznał, że nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które zniosły kontrolę sądową nad rozstrzygnięciami KRS w sprawie nominacji do Sądu Najwyższego, mogą naruszać unijne prawo. Chodzi o pozbawienie sędziów możliwości do odwołania się od negatywnej decyzji KRS.

Sprawa dotyczyła sędziów, którzy kandydowali do SN, ale nie zostali powołani właśnie ze względu na negatywną ustawę KRS, od której nie mogli się odwołać.

Odwołanie nie przysługuje w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego” – to właśnie jeden z kontrowersyjnych fragmentów jednej z nowelizacji ustaw o KRS, która została przyjęta w kwietniu 2019 r.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości jest orzeczeniem w sprawie pytania prejudycjalnego, co oznacza, że ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie będzie miał sąd krajowy, a dokładniej Naczelny Sąd Administracyjny, który zadał TSUE pytanie.

W swoim wyroku, Trybunał Sprawiedliwości UE podkreślił, że prawo unijne ma pierwszeństwo nad prawem krajowym i orzekł, że jeśli NSA dojdzie do wniosku, że zmiany przepisów naruszają unijne prawo, oznacza to, że nie będzie już mógł zmienionych przepisów używać i będzie musiał sięgnąć po przepisy wcześniejsze.

Popularne

Do góry