Polska

„Jowita” zostaje!

wPunkt
„Jowita” zostaje!
DARIUSZ WIECZOREK NA SPOTKANIU Z PROTESTUJĄCYMI STUDENTAMI FOT. TWITTER

Minister Nauki Dariusz Wieczorek spotkał się z władzami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ze studentami, którzy od kilku dni protestują w domu studenckim „Jowita”. Szef resortu nauki deklarował wsparcie ze strony ministerstwa i podkreślał, że akademik nie zostanie zlikwidowany. Zapowiedział również prace nad nowymi rozwiązaniami, które w sposób kompleksowy pozwolą na dofinansowanie akademików ze środków przeznaczonych na budownictwo komunalne.

Rozmowy z władzami poznańskiej uczelni oraz ze studentami 

Jednym z pierwszych działań podjętych przez nowego szefa resortu nauki była sprawa protestu w akademiku „Jowita”. Minister Dariusz Wieczorek spotkał się z władzami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ze studentami. Podczas rozmów podkreślał zaangażowanie resortu nauki w sprawy studenckie. 

– To pierwsza moja wizyta po odebraniu nominacji od Pana Prezydenta w dniu wczorajszym i to jest trochę symboliczne, bo to świadczy o tym, jak nowy rząd będzie podchodził do spraw studentów, do spraw uczelni, do kadry naukowej. To jest dla nas absolutnie bardzo ważna sprawa – podkreślił minister Dariusz Wieczorek. 

Zapewnił również władze uczelni o wsparciu ze strony ministerstwa. – Uzgodniliśmy, że uczelnia wystąpi do ministerstwa jeszcze w tym roku i w tym roku te pieniądze dostanie na projekty techniczne, żeby można było natychmiast wystąpić po przygotowaniu projektu o pozwolenie na budowę. 

– Po 15 października możecie wierzyć władzy, jeżeli przyjeżdża minister rządu Rzeczypospolitej i mówi, że „Jowita” zostaje, to znaczy, że zostaje – dodał minister Dariusz Wieczorek.

Kompleksowe wsparcie dla domów studenckich 

Minister Dariusz Wieczorek wskazywał, że rząd w najbliższych miesiącach będzie pracował nad rozwiązaniem, które pozwoli na kompleksowe wsparcie domów studenckich. Będzie ono polegało na objęciu uczelni i akademików specjalnym funduszem dopłat do budownictwa komunalnego. – Jeżeli chodzi o finansowanie samej budowy, to chcielibyśmy – i tak się stanie – ażeby środki, które są dedykowane na specjalny fundusz dopłat do budownictwa komunalnego, mieszkaniowego na wynajem, żeby zapisy w tej ustawie były poszerzone o zapis dotyczący uczelni wyższych i akademików.

Szef resortu edukacji i nauki zaznaczył jednocześnie, że sytuacja w „Jowicie” wyprzedziła plany rządu i ministerstwa. Pierwotnie plan dotyczący rozbudowy i remontu akademików miał być przedstawiony na przełomie maja i kwietnia. 

– Ta sytuacja wyprzedziła trochę działania ministerstwa, bo planowaliśmy w marcu, w kwietniu przedstawić plan rządowy, jeżeli chodzi o rozbudowę i remonty akademików w Polsce. To nie znaczy, że jak dzisiaj rozwiązaliśmy temat „Jowity”, że takiego programu nie będziemy przygotowywać, ale chciałbym żebyśmy to robili wspólnie z władzami wszystkich uczelni w Polsce, żebyśmy to robili wspólnie z samorządem studenckim. 

Dialog ze środowiskiem naukowym i akademickim

Podczas wizyty w Poznaniu minister Dariusz Wieczorek wielokrotnie podkreślał, że zmiany dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego będę dokonywane w dyskusji i dialogu ze środowiskiem akademickim i naukowym. 

– Nie ma możliwości rozwijania polskiej nauki, polskich uczelni bez dialogu ze środowiskiem akademickim, samorządami studenckimi, z rektorami, z doktorantami, ze środowiskami naukowymi z pracownikami administracji. To są rzeczy i problemy, które będziemy wspólnie rozwiązywać – zaznaczył. 

Sytuacja w akademiku „Jowita” 

W obecnym roku akademickim władze Uniwersytetu Adama Mickiewicza nie uruchomiły naboru do domu studenckiego „Jowita”. W zamian został otwarty nowy akademik Meteor na kampusie Morasko. Obecnie w „Jowicie” na niższych piętrach działają jeszcze pokoje hotelowe oraz sala konferencyjna. Władze uczelni zdecydowały o wyłączeniu obiektu z użytku od początku 2024 roku. Budynek wymaga gruntownego remontu, ale uczelnia nie posiada wystarczających środków na jego wykonanie. 

Studenci sprzeciwiają się planom likwidacji domu studenckiego. Domagają się także przedstawienia konkretnych planów remontu budynku i przywrócenia mu funkcji akademika oraz przedstawienia planu rozwoju zasobu mieszkalnego dla studentów, publicznych stołówek i pokoi socjalnych na uniwersytecie.

W domu studenckim „Jowita” zamieszkiwało ponad trzystu studentów. Na dalsze prowadzenie akademika nie zgodził się nadzór budowlany. 

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zapewniła, że planowana sprzedaż budynku została wstrzymana, a uczelnia zabiega o środki na jego modernizację. Szacowany koszt inwestycji (modernizacja i wyposażenie) to ok. 100 mln.

/gov.pl

Popularne

Do góry