Polska

Komisja Europejska straciła cierpliwość. Jourova zapowiedziała karę finansową dla Polski

wPunkt
Komisja Europejska straciła cierpliwość. Jourova zapowiedziała karę finansową dla Polski

Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova dodała, że KE rozpoczęła wobec Polski procedurę naruszenia prawa Unii Europejskiej.

fot. flickr

Komisja Europejska zwróciła się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę. Powodem decyzji KE jest system dyscyplinowania sędziów. „Orzeczenia TSUE muszą być przestrzegane w całej Unii. Jesteśmy gotowi do współpracy z polskimi władzami, aby znaleźć wyjście z tego kryzysu” – przekazała Vera Jourova na Twitterze.

– Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę w sprawie systemu dyscyplinowania sędziów – przekazał we wtorek 7 września komisarz do spraw sprawiedliwości UE Didier Reynders.

„Wnosimy o kary finansowe dla Polski za nieprzestrzeganie środków tymczasowych i zwracamy się o pełne wykonanie wyroku z 15 lipca. Moim obowiązkiem, jako komisarza ds. sprawiedliwości, jest zapewnienie niezawisłości sędziów europejskich” – napisał na Twitterze Didier Reynders.

Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova dodała, że KE rozpoczęła wobec Polski procedurę naruszenia prawa Unii Europejskiej z powodu niezastosowania środków tymczasowych, których celem było zawieszenie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej oraz niepodjęcia środków w celu pełnego wykonania wyroku TSUE. Wiceszefowa KE podkreśliła, że Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, iż polskie prawo w zakresie dyscyplinowania sędziów jest niezgodne z prawem unijnym.

„Orzeczenia TSUE muszą być przestrzegane w całej Unii. Jest to konieczne do budowania i pielęgnowania niezbędnego wzajemnego zaufania zarówno między państwami członkowskimi, jak i obywatelami. Jesteśmy gotowi do współpracy z polskimi władzami, aby znaleźć wyjście z tego kryzysu” – napisała Vera Jourova na Twitterze.

W lipcu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W wyroku TSUE zobowiązało Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dot. uprawnień Izby, wprowadzając tzw. środki tymczasowe. 

Wyrok TSUE poskutkował częściowym zamrożeniem prac Izby Dyscyplinarnej przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską. 5 sierpnia Manowska wydała dwa zarządzenia, które – w założeniu – miały sprawić, że sprawy kierowane do izby będą przechowywane w sekretariacie I Prezes do 15 listopada. Mimo tego jednak na wokandę wciąż trafiają kolejne sprawy. Od momentu wydania zarządzeń przez I Prezes, żadna sprawa nie spadła z wokandy, a sędziowie tej izby zajmują się 73 sprawami.

Popularne

Do góry