Polska

Kto odpowiada za eskalację pomiędzy Polską a Czechami? Zaskakujący sondaż

wPunkt
Kto odpowiada za eskalację pomiędzy Polską a Czechami? Zaskakujący sondaż

500 tys. – tyle euro dziennie Polska ma płacić, zgodnie z decyzją TSUE, za funkcjonowanie kopalni w Turowie.

fot. MEDIA WNET / wikimedia

„Kto Pani/Pana zdaniem jest odpowiedzialny za eskalację sporu między Polską a Czechami o działanie kopalni w Turowie?” – takie pytanie zadano uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Zdania w tej kwestii są podzielone. 18,9 proc. respondentów wskazało stronę czeską. 27 proc. odpowiedziało, że winę ponosi polski rząd. 25,1 proc. uczestników badania uważa, że obie strony są tak samo winne. 18,3 proc. nie jest w stanie zabrać stanowiska.

Aż 10,7 proc. badanych nie słyszało o sporze wokół Turowa. Odsetek osób, które nie słyszały o sporze, jest najwyższy w grupie osób od 18 do 24 roku życia – wynosi w niej 19,1 proc. Z kolei wśród respondentów powyżej 50. roku życia o sporze nie słyszało 6,9 proc. badanych – opisuje rp.pl

Polskę jako stronę eskalującą konflikt częściej wskazywali mężczyźni (32%) niż kobiety (23%). Zdanie takie wyraża prawie co trzecia osoba po 50 roku życia (32%) i nieco wyższy odsetek respondentów z wyższym wykształceniem (34%) – czytamy w komentarzu do badania.

Polskę za głównego eskalatora konfliktu uważa co trzecia osoba o dochodach mieszczących się w granicach 3001 – 5000 zł i 4 na 10 mieszkańców miast liczących od 200 tys. do 499 tys. osób. – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes Zarządu agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21.09-22.09.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Popularne

Do góry