Polska

Kuriozalna sytuacja na Jasnej Górze. Marszałek Witek zawierzyła pracę posłów Matce Boskiej

wPunkt
Kuriozalna sytuacja na Jasnej Górze. Marszałek Witek zawierzyła pracę posłów Matce Boskiej

„Zawierzyliśmy dziś tobie, Matko Boża, wszystkie nasze troski i pragnienia, nasze trudne sprawy, z ogromną wiarą, że będziesz nas wspierać – po to tutaj przyjechaliśmy. Matka Boska nigdy nas nie zawiodła” – podsumowała marszałek.

fot. sejm rp

Kościół nie narzuca swej wiary, która zawsze jest łaską Boga i zmaganiem o prawdę i wolność człowieka – mówił w środę do parlamentarzystów na Jasnej Górze abp Wacław Depo. Apelował, aby nie dać sobie narzucić „mitu tzw. neutralności światopoglądowej”.

Metropolita częstochowski, obchodzący w środę 10-lecie sprawowania swojej funkcji, przewodniczył mszy świętej będącej głównym punktem 33. Pielgrzymki Parlamentarzystów do częstochowskiego sanktuarium. Akt zawierzenia posłów i senatorów Matce Bożej odczytała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

„Królowo Polski, wyproś nam, posłom i senatorom, mądrość i odpowiedzialność w podejmowanych decyzjach. Czyń wrażliwymi nasze sumienia, byśmy zawsze mieli na względzie dobro wspólne, czyli dobro ogółu i każdego bez wyjątku człowieka, by wszystko co robimy, stanowiło przejaw poszanowania godności osoby ludzkiej” – mówiła marszałek.

Parlamentarzyści tradycyjnie przybywają na Jasną Górę 2 lutego, w dniu święta Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. W tegorocznej pielgrzymce, obok marszałek Elżbiety Witek, uczestniczyli także m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i jej zastępca Stanisław Szwed.

W odczytanym przez marszałek Sejmu akcie zawierzenia Matce Bożej, parlamentarzyści prosili o siły do codziennego wypełniania swoich obowiązków.

„Zawierzamy Bogu naszą pracę zarówno w Sejmie i Senacie, jak i w naszych społecznościach lokalnych, wśród ludzi, którym służymy” – mówiła Elżbieta Witek.

„Z nadzieją składamy w Twoje dłonie los naszej ojczyzny, aby rozwijała się materialnie i duchowo, a także była bezpieczna od wszelkich zagrożeń” – głosi akt zawierzenia.

W słowie na zakończenie mszy marszałek Sejmu powiedziała, że parlamentarzyści przybyli na Jasną Górę podziękować za poprzedni trudny rok, ale też „prosić Matkę Bożą o opiekę i wszelkie łaski, bo ten rok nie będzie łatwiejszy”.

„Zawierzyliśmy dziś tobie, Matko Boża, wszystkie nasze troski i pragnienia, nasze trudne sprawy, z ogromną wiarą, że będziesz nas wspierać – po to tutaj przyjechaliśmy. Matka Boska nigdy nas nie zawiodła” – podsumowała marszałek.

W skierowanej do uczestników pielgrzymki homilii abp Wacław Depo apelował m.in. oto, aby nie dać sobie narzucić „mitu tzw. neutralności światopoglądowej”.

„Według tego mitu, jak słusznie zauważa ks. prof. Dariusz Kowalczyk z Rzymu, przestrzeń publiczna czy państwowa miałaby być pozbawiona odniesień do wiary religijnej, a zwłaszcza chrześcijaństwa. Ale w ten sposób nie tylko nie buduje się demokratycznego społeczeństwa, ale przede wszystkim społeczeństwa normalnego w odniesieniach moralnych” – powiedział hierarcha.

„Nie wiadomo bowiem, dlaczego polityk katolik miałby zawieszać swoją wiarę w działalności politycznej, a polityk ateista może na swoim ateizmie się opierać. Wszak ateizm czy też obojętność religijna wcale nie są bardziej demokratyczne niż wiara chrześcijańska” – ocenił metropolita częstochowski.

Arcybiskup przytoczył skierowane do polskich biskupów słowa emerytowanego papieża Benedykta XVI, który wskazał, że „Kościół nie utożsamia się z żadną partią, wspólnotą polityczną ani system politycznym. Natomiast przypomina zawsze, aby świeccy zaangażowani w życiu publicznym dawali odważne i czytelne świadectwo wartościom chrześcijańskim”.

„Troszczcie się o podtrzymywanie w stałej gotowości wrażliwości na prawdę, aby na tej drodze pobudzać do dostrzeżenia pożytecznych świateł, które wnosiły w toku dziejów wiary chrześcijańskiej” – mówił abp Depo, oceniając, że swoją kolejną pielgrzymką na Jasną Górę parlamentarzyści potwierdzają, że „Kościół nie narzuca swej wiary, która zawsze jest łaską Boga i zmaganiem o prawdę i wolność człowieka”.

„Dlatego Kościół broni wizji człowieka jako istoty rozumnej, wolnej i miłującej, pochodzącej od Boga jako źródła życia. Ta wizja ma mocne podstawy filozoficzne, antropologiczne i przyrodnicze w kanonach naukowych. Wiara jest komplementarna z rozumem i dlatego sprzeciw wobec zabijania ludzkich embrionów nie tyle jest kwestią wiary – choć wiara wzmacnia taką postawę – ile wynikiem racjonalnego przekonania, że embrion to życie ludzie, którego nikt nie ma prawa niszczyć” – mówił arcybiskup.

„To nie jest narzucanie niewierzącym poglądów wynikających z wiary, ale interpretacja chroniąca wartości zakorzenione w naturze istoty ludzkiej” – podkreślił hierarcha. W tym kontekście przytoczył dokument zespołu ds. bioetycznych episkopatu Polski z 28 stycznia br., w którym zespół wyraził „wyraźny sprzeciw wobec eksperymentów naukowych nad ludzko-zwierzęcymi organizmami, tzw. hybrydami”.

Metropolita przytoczył także słowa św. Jana Pawła II z książki „Pamięć i tożsamość”, zwracające uwagę, że „jednym z ważnych zadań wynikających z procesu integracji europejskiej jest odważna troska o zachowanie tożsamości katolickiej i narodowej Polaków”.

„W tej dziedzinie budzi obawy pewna bierność, jaką można dostrzec w zachowaniu wierzących obywateli. Odnosi się wrażenie, że niegdyś było bardziej żywe ich przekonanie o prawach w dziedzinie religii. Dzisiaj to wszystko wydaje się w jakiś sposób osłabione, a nawet zahamowane – może także z powodu niewystarczającego przygotowania elit politycznych” – powiedział abp Depo, cytując myśl polskiego papieża sprzed ponad 25 lat.

Metropolita częstochowski nawiązał również do papieskiej encykliki „Wiara i rozum”, gdzie Jan Paweł II pisał m.in. że „prawda i wolność albo istnieją razem albo też razem marnie giną”.

„Gdy ludziom nie przekazuje się wiarygodnej prawdy, wówczas otwiera się drogę do libertynizmu i indywidualizmu, które wszędzie czy później uniemożliwiają zagwarantowanie dobra i niepowtarzalności każdej osoby i społeczeństwa” – cytował papieża arcybiskup, prosząc Matkę Bożę o „dary i światło Ducha świętego na drogach naszego życia i naszej służby Bogu i ojczyźnie”.

Przed mszą marszałek Elżbieta Witek m.in. złożyła kwiaty i modliła się przed tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej. Parlamentarzyści oddali też hołd Janowi Pawłowi II, modląc się przy jego pomniku na Jasnej Górze.

mab/ joz/pap

Popularne

Do góry