Polska

Biedroń chce by kapelani szpitalni przestali narzucać swoje usługi

wPunkt
Biedroń chce by kapelani szpitalni przestali narzucać swoje usługi

Okazuje się, że praktyka zatrudniania księży na etatach jest sprzeczna z zapisami ustawy o prawach pacjenta.

fot. screenshot za fb/ robert biedroń

Robert Biedroń wraz z posłankami Wiosny oraz radną miasta stołecznego Warszawa, ogłosił podczas konferencji w Sejmie początek ogólnopolskiej akcji mającej na celu powrót do przestrzegania zapisów ustawy o prawach pacjenta w kontekście zatrudniania katolickich księży w szpitalach.

Obecnie księża zatrudnieni są w większości, z prawie tysiąca szpitali w całej Polsce. Często formą zatrudnienia jest umowa o pracę, a wynagrodzenia na stanowisku kapelana sięgają nawet do 6 tys. zł. To bardzo duże obciążenie dla i tak szczupłych budżetów szpitali.

Okazuje się, że praktyka zatrudniania księży na etatach jest jednak sprzeczna z zapisami ustawy o prawach pacjenta, która mówi o tym, że „w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot, o którym mowa w art. 33 ust. 1, jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania” (art. 37).” Z opinii pacjentów wynika, że księża stale krążący po szpitalach, często narzucają swoje usługi wielu pacjentom, którzy o to nie proszą. Taki sposób realizacji zapisów ustawy o prawach pacjenta może być dużym problemem pod względem etycznym, ekonomicznym, a obecnie także epidemiologicznym.

Posłanki i posłowie, radne oraz działacze Wiosny rozpoczynają wysyłanie wniosków z prośbą o informacje dotyczące zatrudnienia księży w szpitalach. Dotychczas te dane były niejasne.

Na podstawie zebranych informacji Klub Lewicy zamierza zaproponować projekt nowelizacji zapisów w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, które dotyczą opieki duszpasterskiej i obejmują art. 36, 37, 38, tak, aby wykluczyć interpretacje prawa, które prowadzą do dyskryminacji części obywateli oraz sporych wydatków z budżetu państwa. Lewica proponuje m.in. umieszczenie w szpitalach tablic informacyjnych z numerami telefonów duchownych wszystkich wyznań na szpitalnej ścianie informacyjnej, co ma sprawić, że pomoc w uzyskaniu kontaktu i wizyty nastąpią wyłącznie na wyraźną prośbę pacjenta.

Lider Wiosny, Robert Biedroń, wystosował do prezydenta m.st. Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, interpelację ws. zatrudnienia kapelanów w szpitalach, wraz ze stosowną opinią prawną.

Kliknij by skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Popularne

Do góry