Polska

Lewica ma plan na ochronę zdrowia

wPunkt
Lewica ma plan na ochronę zdrowia
fot. Lewica

Lewica chce przeznaczyć 8 procent PKB na ochronę zdrowia – zapowiedział poseł Dariusz Wieczorek podczas konferencji prasowej w Szczecinie, podczas której zaprezentowano pomysły na ten niezwykle ważny sektor usług publicznych. 

– PiS przez 8 lat nie był w stanie doprowadzić do tego, żeby wejść na europejski poziom nakładów na ochronę zdrowia – 7-8 procent PKB. Mamili, że w 2023 r. będzie to 6 procent. Wiedzieli, że tego nie zrobią i dlatego w 2017 r. wprowadzili ustawę, że poziom nakładów na ochronę zdrowia odnosi się do okresu sprzed 2 lat. Dzięki temu mówili, że jest 5,5 procenta czy 6 procent PKB na zdrowie, ale to było oszustwo – wyjaśnił poseł Dariusz Wieczorek. Jak podkreślił, stosując poprzednią metodą liczenia, to nakłady na ochronę zdrowia wyniosłyby 4,5 procenta PKB. 

870 dni bez pieniędzy z KPO dla Polski

– Mogło być inaczej, chociażby przez środki z KPO. A dziś mija 870 dni bez pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski, a mówimy o około 20 mld złotych, z czego 18 mld to granty. Lewica podczas negocjacji wprowadziła do KPO zapis o 5 mld zł na rozwój szpitali powiatowych – poinformował. 

– Więc jak słyszę, że nagle PiS po 8 latach przypomina sobie, że w ochronie zdrowia należy coś zmienić, to mówię: Panowie, każdy jeden minister z Prawa i Sprawiedliwości był nietrafiony – komentowała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. 

Lewica ma plan na ochronę zdrowia

Ministrowie zdrowia z PiS odeszli w niesławie

– Radziwiłł doprowadził do likwidacji refundacji zabiegów in vitro, nie potrafił dogadać się ze strajkującymi rezydentami i ratownikami. W niesławie został wywalony z rządu. Szumowski, był ministrem zdrowia w trakcie pandemii i za jego kadencji zmarło w Polsce najwięcej ludzi, ponieważ nie było pomocy. Jest znany również z przekrętów: respiratorów i maseczek. Odszedł w niesławie. Niedzielski, to on ujawnił dane jednego z lekarzy, zrobił coś co nigdy nie powinno się wydarzyć. On również odszedł w niesławie – punktowała. 

– Na ostatni miesiąc PiS wystawiło panią minister Sójkę, która wsławiła się strasznymi słowami, że „kobiety umierały, umierają i umierać będą”. TO pokazuje, jak Prawo i Sprawiedliwości traktuje nasze zdrowie oraz lekarzy – podsumowała. 

Ochrona zdrowia według Lewicy: 

Lewica obiecuje dążyć do przeznaczenia 8% PKB na ochronę zdrowia – bez księgowych sztuczek. Zwiększenie środków na publiczną ochronę zdrowia pozwoli zapewnić pacjentom wysoki standard świadczeń na NFZ, oddłużyć szpitale i umożliwi znaczne skrócenie kolejek. Odpowiednio dofinansowany i sprawny publiczny system to sposób na powstrzymanie prywatyzacji ochrony zdrowia, zwłaszcza w dziedzinach takich jak psychiatria, stomatologia czy ginekologia. Lewica zamierza powstrzymać przekształcanie samorządowych szpitali i przychodni w spółki prawa handlowego.

Zwiększenie roli placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

Lewica uznaje, że profilaktyka i kształtowanie postaw prozdrowotnych, wczesna diagnostyka oraz stała relacja z pacjentem mają kluczowe znaczenie dla poprawy stanu zdrowia Polek i Polaków. Planują rozwijać opiekę koordynowaną w POZ i wzmocnić rolę koordynatora, wspierającego pacjentów w sprawnej i możliwie szybkiej realizacji procesu leczenia, a także późniejszej rekonwalescencji i rehabilitacji. Zamierzają zadbać o współpracę zespołu POZ z rodziną pacjenta przewlekle chorego. Dążą do poszerzenia zespołu POZ, tak by oprócz lekarza, pielęgniarki i położnej w jego skład weszli także dietetyk, fizjoterapeuta, psycholog i farmaceuta.

Priorytet dla medycyny prewencyjnej i opieki ambulatoryjnej

Lewica zauważa, że polska opieka zdrowotna od lat zmaga się z problemem odwróconej piramidy świadczeń: szpitale są przepełnione pacjentami, którzy mogą być skutecznie leczeni w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zamierzają ograniczyć nadmierną hospitalizację poprzez poprawę koordynacji działań placówek zdrowotnych i odpowiednie finansowanie POZ i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Planują odciążyć szpitale z wykonywania zadań, które można realizować na niższych szczeblach.

Kompetentne i dobrze wynagradzane kadry

Lewica planuje zwiększyć liczbę przyjęć na specjalizacje lekarskie zgodnie z potrzebami społecznymi. Jednocześnie zamierzają skierować dodatkowe środki, aby zagwarantować jakość kształcenia. Lewica obiecuje stworzyć odpowiednie warunki pracy pielęgniarkom i absolwentom innych kierunków medycznych, aby zachęcić ich do pracy w publicznych placówkach ochrony zdrowia w Polsce. Planują zapewnić lepsze wykorzystanie istniejących kadr medycznych poprzez racjonalny podział obowiązków w systemie, w tym zwiększając autonomię i odpowiedzialność „nielekarskich” zawodów medycznych. Lewica zamierza odciążyć lekarzy i pielęgniarki, zapewniając zatrudnienie asystentów i opiekunów medycznych na każdym oddziale. Podkreślają, że sprawna ochrona zdrowia nie może funkcjonować bez pracowników niemedycznych, dlatego zadbają o godne warunki ich zatrudnienia i ograniczą outsourcing w publicznej ochronie zdrowia.

System no-fault

Lewica zamierza znowelizować ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, aby wprowadzić w życie zasadę no-fault. Zwracają uwagę, że obecne przepisy oznaczają, że pracownicy ochrony zdrowia nadal będą się bać zgłaszać działania niepożądane i realizować ryzykowne procedury, w obawie, że będzie wisiało nad nimi widmo wyroku. Lewica wierzy, że poprawę jakości i bezpieczeństwa leczenia da się osiągnąć dzięki wykrywaniu błędów, ich wnikliwej analizie i minimalizowaniu ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości, a nie poprzez ściganie medyków.

Inwestycje w szpitalach

Lewica podkreśla, że szpitale w całej Polsce muszą być nowoczesnymi i bezpiecznymi miejscami skutecznego leczenia pacjentów. Zauważają, że wymaga to remontów oraz zakupu nowoczesnego sprzętu. Lewica obiecuje przeznaczyć dodatkowe 4 mld zł rocznie na remonty i zakup sprzętu w szpitalach powiatowych i wojewódzkich.

Lepsza opieka stomatologiczna dla wszystkich ubezpieczonych

Lewica planuje rozszerzyć pakiet gwarantowanych świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego, w tym o leczenie kanałowe i nowoczesne wypełnienia wszystkich zębów oraz wysokiej jakości protetykę. Zapowiadają, że na bazie punktów nocnej pomocy stomatologicznej utworzą sieć całodobowych stomatologicznych oddziałów ratunkowych.

Powszechnie dostępna pomoc psychologiczna i psychiatryczna finansowana przez państwo

Lewica zapewni powszechny dostęp do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w publicznej ochronie zdrowia, odwracając w ten sposób proces prywatyzacji tych obszarów. Planują zwiększyć dostępność bezpłatnej psychoterapii w ramach NFZ i umożliwić dostęp do psychologa bez skierowania. Lewica zamierza zwiększyć finansowanie świadczeń terapeutycznych, co zachęci przyszłych psychologów i psychiatrów do wyboru zawodu psychoterapeuty. Zamierzają wprowadzić dofinansowanie do 100% kosztów udziału w akredytowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną kursach psychoterapii pod warunkiem czasowego zobowiązania do pracy w publicznych poradniach. Lewica zapewni powszechny dostęp do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej za pośrednictwem poradni stacjonarnych, telefonicznych i online. Położą nacisk na identyfikowanie i diagnozowanie przypadków zaburzeń na wczesnym etapie. Planują zwiększyć udział nakładów na pomoc psychologiczną i psychiatryczną w wydatkach zdrowotnych – ze szczególnym naciskiem na leczenie dzieci i młodzieży. Lewica zauważa, że pandemia COVID-19 pokazała, jak ważne jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu wśród samych pracowników ochrony zdrowia – dlatego zapewnią stałe wsparcie psychologiczne dla medyków i personelu pomocniczego.

Opieka zdrowotna dla nastolatków

Lewica uważa, że starsze nastolatki powinny mieć prawo do wizyty ginekologicznej bez asysty rodzica. Zamierzają umożliwić korzystanie z porady ginekologicznej lub urologicznej przez osobę małoletnią powyżej 15. roku życia na podstawie wyłącznie własnej zgody.

Refundowane i dostępne badania prenatalne

Lewica obiecuje, że każda kobieta w ciąży – niezależnie od wieku – będzie miała dostęp do szerokiego katalogu badań, w tym do USG genetycznego, testów PAPP-A, potrójnego, najnowocześniejszych nieinwazyjnych testów prenatalnych, a w przypadku wskazań medycznych także amniopunkcji, biopsji kosmówki i kordocentezy. Zwracają uwagę, że zatajanie wyników badań przed pacjentką będzie karalne.

Pacjent w centrum systemu

Lewica planuje dofinansować urząd Rzecznika Praw Pacjenta tak, by mógł w należytej skali czuwać nad godnością pacjentów. Zamierzają stworzyć standardy organizacyjne opieki zdrowotnej dla grup szczególnie narażonych na złe traktowanie i dyskryminację w systemie ochrony zdrowia – na przykład ze względu na wiek, neuroatypowość, doświadczenie poronienia, potrzebę przerwania ciąży, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową czy wagę.

Dostępne leki na każdą kieszeń

Lewica obiecuje, że każdy lek na receptę będzie kosztował nie więcej niż 5 złotych za opakowanie. Taka sama zasada będzie dotyczyć wyrobów medycznych, takich jak pompy insulinowe, aparaty słuchowe czy inhalatory. Zapewniają, że dla dzieci, emerytów, rencistów, kobiet w ciąży i pacjentów po przeszczepach leki na receptę dostępne będą bezpłatnie.

Bezpieczeństwo lekowe Polski

Lewica systemowo zabezpieczy zaopatrzenie aptek. Zamierzają skutecznie zwalczać wywożenie leków z Polski przez mafie lekowe, m.in. zwiększając ściągalność kar pieniężnych z podmiotów i osób zamieszanych w ten proceder. Planują uruchomić program rozwoju krajowego przemysłu farmaceutycznego finansowany z budżetu państwa i osadzony w politykach przemysłowych UE. Uznają, że produkcja substancji czynnych i leków w Polsce i Europie pozwoli ochronić pacjentów przed niedoborami leków w przypadku zakłóceń globalnych łańcuchów dostaw i będzie szansą rozwojową dla polskiej gospodarki. Zamierzają skierować dodatkowe środki do Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Dostępna antykoncepcja i przeciwdziałanie ubóstwu menstruacyjnemu

Lewica zagwarantuje łatwiejszy dostęp do leków antykoncepcyjnych. Obiecują, że antykoncepcja awaryjna będzie dostępna bez recepty. Zamierzają uniemożliwić odmowę wydania środków antykoncepcyjnych w aptekach poprzez powoływanie się na tzw. „klauzulę sumienia”, co stanowi nielegalne ograniczenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Planują przeciwdziałać ubóstwu menstruacyjnemu poprzez zapewnienie dostępu do bezpłatnych środków higienicznych w szkołach i innych instytucjach publicznych.

Publiczny program in vitro

Lewica wprowadzi publiczny ogólnopaństwowy program leczenia niepłodności, w tym przez zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro). Uznają, że zasobność portfela nie może decydować o możliwości poszerzenia rodziny o dzieci. Wierzą, że metody wspierania osób w walce z niepłodnością muszą opierać się na nauce, a nie przesądach. Zauważają, że obecnie Polska jest jedynym państwem Unii Europejskiej, które nie wspiera finansowo procedury zapłodnienia in vitro. Zamierzają to zmienić.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Lewica planuje rozwijać program szczepień dzieci i dorosłych. Zapewnią wszystkim dostępne i bezpłatne szczepienia przeciwko grypie sezonowej, umożliwią uzupełnianie szczepień na odrę i inne choroby zakaźne dla osób dorosłych. Zamierzają poszerzyć grupę docelową bezpłatnych szczepień o pneumokoki i HPV. Obiecują, że szczepionki i ich podanie będą bezpłatne i szeroko dostępne w punktach szczepień oraz aptekach. Postawią na stałą edukację społeczeństwa na temat korzyści zdrowotnych wynikających z regularnych szczepień. Nadadzą uprawnienia do szczepienia i kwalifikowania do szczepienia kolejnym zawodom medycznym, a państwo zapewni pełne finansowanie niezbędnych kursów.

lewica/jm

Popularne

Do góry