Polska

Lewica przedstawia akty oskarżenia i mówi o rozliczaniu rządu „bezprawia i niesprawiedliwości”

wPunkt
Lewica przedstawia akty oskarżenia i mówi o rozliczaniu rządu „bezprawia i niesprawiedliwości”

„Po ponad pół roku pracy dokładnie wskazujemy gdzie i kiedy władza złamała prawo – konkretnie, punkt po punkcie, przepis po przepisie, paragraf po paragrafie” – mówili politycy Lewicy.

fot. Klub Lewicy/flickr

Dwie kadencje rządów Prawa i Sprawiedliwości to okres, w którym łamanie prawa przez funkcjonariuszy rządzącej partii przyjęło rozmiary plagi. Powszechnej i wszechobecnej.

Pół roku temu na zaproszenie posła Krzysztofa Śmiszka współpracę z Lewicą rozpoczęli znakomici prawnicy i prawniczki, tworząc prawniczą drużynę. Jej celem było stworzenie raportu zawierającego materiały dowodowe, które będą mogły być wykorzystane przez niezależną prokuraturę do sporządzenia aktów oskarżenia wobec polityków PiS. Ci bowiem podczas sprawowania władzy przekroczyli uprawnienia i złamali prawo. 

Po ponad pół roku pracy dokładnie wskazujemy gdzie i kiedy władza złamała prawo – konkretnie, punkt po punkcie, przepis po przepisie, paragraf po paragrafie. 

Lewica jest przekonana, że nierozliczenie tych, którzy doprowadzili do upadku standardów państwa prawa spowoduje nieodwracalną szkodę w funkcjonowaniu demokracji. Doprowadzenie do wyegzekwowania odpowiedzialności tych wszystkich, którzy w sposób ostentacyjny łamali prawo jest kwestią racji stanu.

Lewica wie dobrze o tym, że po PiS-sie zostaną nie tylko: prawny bałagan, zdemolowane instytucje czy rozkradzione publiczne pieniądze. Najgorszą rzeczą jaką po sobie zostawią to naruszony fundament naszej młodej demokracji.  Bo demokracja to nie tylko wybory i władza wyznaczona wolą większości obywateli. Demokracja to także przejrzyste zasady i równe traktowanie każdego obywatela, to  trójpodział władzy, to silne i niezależne instytucje państwa, to rządy w oparciu o zasady zapisane w prawie. W końcu –  to odpowiedzialność. 

Przeciwieństwem odpowiedzialności są bezkarność i samowola. I właśnie z tym mamy dziś do czynienia. Z bezkarnością ministrów, z bezkarnością premierów a nawet bezkarnością prezydenta. 

Czas to zatrzymać! Czas na zmianę! Czas pociągnąć do odpowiedzialności polityków, którzy nadużyli zaufania obywateli. Ci politycy szli po władzę hasłami o prawie i sprawiedliwości – a potem krok po kroku, dzień po dniu, tydzień po tygodniu łamali kolejne zasady, kolejne przepisy prawa, niszczyli sprawiedliwość, niszczyli naszą demokrację. 

Lewica stoi na twardym stanowisku. Państwo praworządne to państwo, w którym każdy, kto otrzymał od obywateli i obywatelek zaszczytne zadanie kierowania państwem, musi przestrzegać prawa. Musi kierować się zarówno dobrem obywateli, jak i swoje działania wykonywać na podstawie i w granicach prawa. Nie na podstawie doraźnego interesu finansowego, politycznego, czy wręcz partyjnego.

NIE chodzi nam o zemstę polityczną ale o sprawiedliwość. Lewica robi pierwszy krok w stronę przywrócenia odpowiedzialności władzy – odpowiedzialności politycznej, moralnej i prawnej. 

lewica.org.pl

Popularne

Do góry