Polska

Lewica składa projekt uchwały o uznaniu Rosji za „państwo sponsorujące terroryzm”

wPunkt
Lewica składa projekt uchwały o uznaniu Rosji za „państwo sponsorujące terroryzm”

„Poszczególne parlamenty demokratycznych państw przyjmują jasne stanowiska dotyczące Federacji Rosyjskiej. W tej sprawie sytuacja musi być czarno-biała, nie ma tutaj żadnych odcieni” – mówił Robert Biedroń.

fot. Klub Lewicy/flickr

Klub parlamentarny Lewicy złożył projekt uchwały Sejmu RP w sprawie uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm. Posłowie apelują do wszystkich posłów i posłanek o jej przyjęcie.  

„Trwa bestialska i bezprawna agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rosyjskie wojsko od prawie 300 dni prowadzi ataki na całym terytorium Ukrainy, w których zginęły tysiące ludzi, w tym wiele dzieci. Państwo rosyjskie i podległe mu struktury dopuszczają się aktów terroru wymierzonych w różne elementy infrastruktury cywilnej, w tym dzielnice mieszkaniowe, szkoły, szpitale, dworce kolejowe, teatry oraz sieci wodociągowe i elektryczne. Rosyjskie wojsko i jego poplecznicy dopuszczają się uprowadzeń, przemocy seksualnej i tortur, a także wykonują doraźne egzekucje. Przeprowadziły rzeź ludności cywilnej w Buczy, Irpieniu, Iziumie, Łymanie i innych miastach. Liczba udokumentowanych zbrodni wojennych w Ukrainie wynosi już prawie 40 000. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje Federację Rosyjską za państwo sponsorujące terroryzm i stosujące środki terroru. Pozytywnie ocenia przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji w tej samej sprawie i oczekuje, że pozostałe instytucje unijne oraz państwa członkowskie podejmą wszystkie konieczne kroki w celu wykonania rezolucji. Federacja Rosyjska powinna być pod każdym względem odizolowana na arenie międzynarodowej” – czytamy w projekcie uchwały.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Radę Ministrów po podjęcia działań w kierunku nakładania kolejnych pakietów sankcji na Federację Rosyjską i wszystkie osoby wspierające działalność zbrodniczego reżimu Władimira Putina, a także w kierunku dalszego wsparcia Ukrainy w walce z agresorem.

– Od ponad 300 dni trwa bestialska i bezprawna napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W tej wojnie zginęły już tysiące ludzi, w tym wiele dzieci. My jako demokratyczny świat wolnej Europy musimy w tych sprawach reagować stanowczo i zdecydowanie.  

Poszczególne parlamenty demokratycznych państw przyjmują jasne stanowiska dotyczące Federacji Rosyjskiej. W tej sprawie sytuacja musi być czarno-biała, nie ma tutaj żadnych odcieni. Po złej stronie mocy stoi Putin i jego wojsko, po dobrej stronie mocy bohaterskie społeczeństwo Ukrainy i wszyscy ludzie dobrej woli, którzy dzisiaj wspierają Ukrainę.  

Cieszymy się z rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski, która stawia sprawę jasno i uznaje Federację Rosyjską jako państwo sponsorujące terroryzm. PE podjął również szereg ważnych decyzji i inicjatyw dotyczących przyszłości Ukrainy. Te najważniejsze to wezwanie do powołania trybunału, który osądzi wszystkie zbrodnie dokonane przez Federację Rosyjską, a także zaapelował do instytucji unijnych o przekazanie Ukrainie 18 mld euro wsparcia w 2023 r., a także wezwał do nałożenia kolejnych sankcji.  

Parlamenty Estoni, Litwy i Łotwy przyjęły uchwały, w których jasno określiły czym dzisiaj jest Federacja Rosyjska, że stoi tam gdzie Iran, Syria, czy też Korea Północna i sponsoruje terroryzm. Podobnie uczyniła izba poselska w Czechach, zrobił to polski Senat. Czas na polski Sejm, dlatego klub parlamentarny Lewicy składa projekt uchwały Sejmu RP w sprawie uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm.  

Apeluję do wszystkich klubów parlamentarnych i poselskich oraz wszystkich kół o poparcie tej uchwały i przyjęcie jej na najbliższym posiedzeniu Sejmu – mówił Robert Biedroń

Zło należy nazywać złem 

– Dzisiaj w Ukrainie mamy do czynienia z atakami na ludność cywilną, na infrastrukturę kluczową dla zaspokojenia podstawowych potrzeb. Mamy też do czynienia ze zbrodniami wojennymi i morderstwami oraz przestępstwami seksualnymi. Putin chce zniszczyć dzisiaj Ukrainę jako społeczeństwo. To nie jest wojna pomiędzy dwoma armiami, to jest wojna terrorystycznego państwa jakim jest Rosja z ukraińskim społeczeństwem, które chce żyć wolne i bez strachu.  

Będą tacy co powiedzą, że to kolejna rezolucja, że to kolejne słowa. Ważnym jest, aby jasno określić to co się dzieje, aby zło nazywać złem. To co się dzieje w Ukrainie nie może zostać znormalizowane, nie możemy się do tego przyzwyczaić.  

Ukraińcy oczekują od nas solidarności. Ważnym jest, abyśmy mieli w Europie wspólny punkt widzenia, dlatego w tej uchwale popieramy rezolucje Parlamentu Europejskiego. Ale nie bez znaczenia jest również przekaz dla samych Rosjan – zobaczcie, gdzie dzisiaj jesteście, w coraz niższych kręgach piekła – oświadczył poseł Maciej Gdula.

Putin jest mordercą 

 Nie bójmy się nazywać rzeczy po imieniu – Putin jest mordercą. Z jego rozkazu na terenie Ukrainy jego armia codziennie morduje cywili, kobiety i dzieci. W tej sprawie nie może być podziałów, musimy być solidarni z narodem Ukrainy – mówił poseł Paweł Krutul.

Tekst pierwotnie ukazał się na witrynie lewica.org.pl

Popularne

Do góry