Polska

Lewica, Strajk Kobiet i Zieloni zbiorą podpisy pod projektem dot. legalizacji aborcji

wPunkt
Lewica, Strajk Kobiet i Zieloni zbiorą podpisy pod projektem dot. legalizacji aborcji

Elżbieta Witek, marszałek Sejmu otrzymała dziś komplet dokumentów oraz przewidywaną prawem liczbę podpisów, które są wymagane do zarejestrowania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

fot. lewica

Przedstawiciele Lewicy, partii Zieloni, Strajku Kobiet oraz organizacji feministycznych takich jak Aborcyjny Dream Team, czy Dziewuchy Dziewuchom, ogłosili rejestrację obywatelskiego komitetu ustawodawczego, który będzie zbierał podpisy pod ustawą legalizującą aborcję.

Elżbieta Witek, marszałek Sejmu otrzymała dziś komplet dokumentów oraz przewidywaną prawem liczbę podpisów, które są wymagane do zarejestrowania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Marszałek Sejmu ma teraz 14 dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia, a gdy to nastąpi komitet będzie posiadać osobowość prawną oraz będzie mógł legalnie zbierać podpisy pod projektem ustawy liberalizującej prawo aborcyjne w Polsce.

W przypadku stwierdzenia przez panią Elżbitę Witek wątpliwości co do prawidłowości złożenia wymaganej liczby podpisów obywateli, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia wniosku, ma ona obowiązek zwrócić się do Polskiej Komisji Wyborczej o stwierdzenie, czy została złożona wymagana liczna podpisów. PKW ma na ich sprawdzenie 21 dni.

Aby projekt „Legalna Aborcja, Bez Kompromisów” został zaprezentowany w Sejmie i poddany głosowaniu potrzeba 100 000 podpisów obywatelek i obywateli, które muszą zostać uzbierane w przeciągu 3 miesięcy od chwili zarejestrowania komitetu. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia projektu ustawy do Marszałka Sejmu.

Jakie zapisy znajdziemy w projekcie?  

  •  Prawo do bezpiecznego przerywania ciąży do 12. tygodnia, a w szczególnych przypadkach także po 12. tygodniu. 
  •  Wprowadzenie dla podmiotów leczniczych jednolitej procedury postępowania z osobą, która chce wcześniej zakończyć ciążę. 
  •  Koniec z nadużywaniem klauzuli sumienia! Chcemy dodatkowych regulacji w tym zakresie. 
  •  Depenalizację aborcji: zniesienia kar dla lekarzy i osób pomagających w aborcji za zgodą osoby w ciąży. 
  •  Reformę procedury sprzeciwu pacjenckiego. 
  •  Rozszerzenie programu badań prenatalnych, na badanie białka PAPP-a. 
  •  Świadczenie przerwania ciąży udzielane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych metod, w tym metod farmakologicznych, które wspominane są w ustawie po raz pierwszy. 

W skład Komitetu wchodzą organizacje i ruchy kobiece: Strajk Kobiet (Marta Lempart) , Aborcyjny Dream Team (Karolina Więckiewicz, Natalia Broniarczyk, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny ( Kamila Ferenc) , Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom ( Aleksandra Knapik-Gauza) , Wielka Koalicja za Równością i Wyborem ( Aleksandra Magryta) , Centrum Praw Kobiet ( Urszula Nowakowska) , Kobiety w Sieci ( Justyna Wydrzyńska) , Akcja Demokracja (Karolina Skowron) ,  posłanki Lewicy: Katarzyna Kotula, Wanda Nowicka, Marcelina Zawisza, Magdalena Biejat, Joanna Senyszyn, Monika Falej, Katarzyna Ueberhan a także przedstawicielki partii Zieloni ( Krystyna Boczkowska, Magdalena Gałkiewicz). 

Katarzyna Kotula podczas konferencji prasowej powiedziała:  

Mamy wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do rejestracji komitetu, a także niezbędną ilość podpisów. Za chwilę udamy się do sekretariatu marszałek Elżbiety Witek, aby je tam złożyć„.

„Aby żaden pan, któremu wydaje się, że każdy średnio rozgarnięty człowiek w Polsce może sobie załatwić aborcję, nie mówił nam jak i kiedy możemy przerywać w Polsce ciążę. W imieniu wszystkich organizacji oraz partii politycznych, które są dziś tu obecne, możemy obiecać kobietom w Polsce, że zrobimy wszystko, żeby aborcja była w Polsce legalna, dostępna i darmowa. Aby to kobieta mogła decydować o tym, kiedy i w jaki sposób będzie mogła przerwać ciążę”.

Popularne

Do góry