Polska

Lewica zapowiada deczarnkizacje szkoły

wPunkt
Lewica zapowiada deczarnkizacje szkoły
fot. Lewica

Deczarnkizacja szkoły to: edukacja wolna od ideologii, 20-procentowe podwyżki dla nauczycieli, chudsza podstawa programowa, która odpowiada realiom XXI wieku; bezpłatne obiady dla uczniów, brak lekcji religii – taką szkołę po 15 października zapowiada Lewica.

W centrum transformacji edukacji proponowanej przez Lewicę znajduje się nauczyciel. Jak zauważyła posłanka Katarzyna Kretkowska, „Nie ma dobrej edukacji bez nauczycieli. Niestety przyjęło się w Polsce, że nauczyciele pracują „dla idei”. Do garnka jednak idei się nie włoży. Płace nauczycieli są nieadekwatne do kosztów życia i nie były waloryzowane z inflacją.” Lewica zobowiązuje się do zakończenia tej niekorzystnej sytuacji, zapewniając nauczycielom i innym pracownikom oświaty co najmniej 20-procentową podwyżkę w pierwszym roku nowej kadencji parlamentu, finansowaną bezpośrednio z budżetu państwa.

Edukacja skoncentrowana na uczniu

Lewica pragnie zbudować „szkołę, która nie interesuje się tym, jak dziecko wygląda, jaką zasobność portfela mają jego rodzice, to szkoła, która dba o to, żeby dziecko weszło w dorosłe życie przygotowane” – jak podkreśliła posłanka Katarzyna Ueberhan. W ramach tej wizji, każdy uczeń otrzyma czytnik e-booków wraz z abonamentem na książki i czasopisma, a także dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych online, aby zapewnić równość szans edukacyjnych.

Nowoczesna podstawa programowa

Podkreślając nieadekwatność obecnego systemu, posłanka Magdalena Biejat krytykuje „wzorzec rodem z XIX wieku” promowany przez obecny rząd. „Gdyby PiS-owi naprawdę zależało na dobrej edukacji w Polsce, to by zrobili to, o co proszą od lat uczniowie, nauczyciele i rodzice. A od ministra uczniowie słyszą to, że szkoła nie jest dla nich dobrym miejscem, jeśli w jakikolwiek sposób odbiegają od idealnego wzorca, który został przygotowany przez ministra Czarnka.”

Lewica proponuje zastąpienie tego przestarzałego modelu edukacją skoncentrowaną na rozwijaniu umiejętności analizy, krytycznego myślenia oraz pracy w grupie. Nowa podstawa programowa będzie współtworzona przez specjalistów wskazanych przez oświatowe związki zawodowe i uczelnie publiczne, promując edukację wolną od indoktrynacji.

Bezpłatne obiady w szkołach

Lewica zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnych, pełnowartościowych obiadów dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, zwracając uwagę na indywidualne potrzeby żywieniowe dzieci. „Żadne dziecko nie powinno chodzić do szkoły głodne. Zagwarantujemy wszystkim uczniom szkół podstawowych bezpłatny, ciepły, pełnowartościowy obiad, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych.”

Świecka edukacja

W ramach swojej wizji nowoczesnej szkoły, Lewica planuje wyeliminować lekcje religii z systemu edukacyjnego. Zdaniem Lewicy, ta zmiana pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów szkolnych i skoncentrowanie się na wspieraniu uczniów ze szczególnymi potrzebami, umożliwiając części szkół rezygnację z systemu zmianowego i skierowanie zaoszczędzonych środków na organizację zajęć wspomagających.

jm/lewica

Popularne

Do góry