Polska

Lewica zapowiedziała złożenie w Sejmie projektu uchwały popierającej akcesję Ukrainy do UE

wPunkt
Lewica zapowiedziała złożenie w Sejmie projektu uchwały popierającej akcesję Ukrainy do UE

„Uważamy, że polski parlament jako pierwszy w Europie powinien podjąć taką mocną i jednoznaczną uchwałę” – mówił Gawkowski.

fot. lewica

Lewica złoży w Sejmie projekt uchwały, który ma wesprzeć starania Ukrainy i być poparciem dla członkostwa tego kraju w Unii Europejskiej – zapowiedział przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Polski parlament jako pierwszy w Europie powinien podjąć taką jednoznaczną uchwałę – podkreślił.

„W sprawie solidarności z Ukrainą trzeba patrzeć daleko w przyszłość. Nie wystarczy działać tu i teraz, ale trzeba Ukrainie podać rękę. Tę rękę wczoraj Ukraina do Europy wyciągnęła” – powiedział przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski podczas konferencji prasowej we wtorek.

Jak zapowiedział, Lewica złoży w Sejmie projekt uchwały, który ma „wesprzeć starania Ukrainy i być poparciem dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej”. „Uważamy, że polski parlament jako pierwszy w Europie powinien podjąć taką mocną i jednoznaczną uchwałę” – mówił Gawkowski. „Wiemy, że procedura przyjęcia państwa do Unii nie jest łatwa i będzie trwała długo, to dziś taki akt solidarności jest bardzo ważny” – dodał.

Polityk zapowiedział też, że partia złoży propozycje zmian w prawie, tak by zmienił się status uchodźców z Ukrainy. „Każdy Ukrainiec, każda Ukrainka, którzy przybywają do Polski w czasie obecnego konfliktu, ale też każdy kto już jest, żyje, pracuje w Polsce powinien mieć taki sam status jak obywatele Unii Europejskiej przyjeżdżający do Polski. To uprości procedury ochrony zdrowia, edukacji, polityki społecznej. Taka ustawa powinna być szybko przeprowadzona przez parlament” – wskazał Gawkowski.

„Kanapki i woda na granicy, dach nad głową, gdy już uchodźcy są w Polsce, to są piękne akty solidarności. Pewnie często sami siebie nie podejrzewaliśmy. Polskie społeczeństwo stanęło na wysokości zadania. W momencie próby okazało się, że stać nas na empatię, współpracę ponad podziałami, ale już teraz musimy myśleć nie tylko o tym co dzisiaj, a też o tym co będzie jutro czy za kilka lat. Apelujemy o podjęcie strategicznych dla Ukrainy kroków, które pozwolą temu państwu wstąpić do Unii Europejskiej, aby mogli myśleć o bezpiecznej przyszłości swojego państwa, kiedy wojna się już skończy” – dodała posłanka Marcelina Zawisza.

Poseł Andrzej Szejna zaapelował natomiast o zwołanie „nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, która jednomyślnie może nadać Ukrainie status państwa kandydującego oraz rozpocząć negocjacje akcesyjne”.

W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o członkostwo jego kraju w Unii Europejskiej.

Prezydenci ośmiu państw Europy Środkowo-Wschodniej – Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii i Bułgarii – opowiedzieli się za szybkim wstąpieniem Ukrainy do UE. Wezwali państwa członkowskie do umożliwienia instytucjom UE podjęcia kroków dla natychmiastowego przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego i rozpoczęcia procesu negocjacji.

Zgodnie z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej, wniosek o członkostwo w UE może złożyć każde państwo europejskie, które szanuje i zobowiązuje się wspierać wartości wymienione w art. 2 traktatu. Chodzi m.in. o poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, a także poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

O wniosku akcesyjnym zainteresowane państwo powinno poinformować Parlament Europejski oraz parlamenty narodowe i skierować go do Rady UE. Zgodnie z art. 49 TUE Rada stanowi w tej sprawie jednomyślnie po zasięgnięciu opinii Komisji Europejskiej oraz po otrzymaniu zgody Parlamentu Europejskiego, udzielonej większością głosów jego członków. Brane są pod uwagę są przy tym kryteria kwalifikacji uzgodnione przez Radę Europejską.

Warunki przyjęcia i wynikające z tego przyjęcia dostosowania w Traktatach stanowiących podstawę Unii są następnie przedmiotem umowy między państwami członkowskimi a państwem ubiegającym się o członkostwo. Umowa ta podlega ratyfikacji przez wszystkie umawiające się państwa, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

mml/ itm/pap

Popularne

Do góry