Polska

Lewica złożyła projekt uchwały znoszący tzw. klauzulę sumienia

wPunkt
Lewica złożyła projekt uchwały znoszący tzw. klauzulę sumienia

„Sumienie może determinować drogę wyboru przyszłego zawodu. Nie może jednak usprawiedliwiać poszczególnych decyzji podejmowanych wbrew dobru pacjentek” – mówiły posłanki Lewicy.

fot. Klub Lewicy

Lewica złożyła projekt uchwały znoszący tzw. klauzulę sumienia. 

Likwidacja klauzuli sumienia spowoduje zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych, których do tej pory zapewnienie było uzależnione od powoływania się przez lekarza na art. 39 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz uchroni pacjentki od groźby utraty zdrowia lub życia w imię indywidualnych przekonań.

W ocenie Lewicy, powoływanie się na klauzulę sumienia zbyt często prowadzi do ograniczenia prawa pacjenta do świadczeń, co stoi w sprzeczności z art. 68 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji RP. Należy przeciwdziałać coraz częściej powtarzającym się sytuacjom, w których pacjentki i pacjenci padają ofiarami tego zapisu. Nadużywanie przepisu art. 39 skutkuje pozostawieniem pacjentek bez należytej pomocy. Sprowadza to na nie ryzyko długotrwałego cierpienia, stanowi zagrożenie dla ich zdrowia, a w kilku przypadkach doprowadziło już do śmierci pacjentek.

Część lekarzy, powołując się na wyrażoną w art. 39 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty klauzulę sumienia, odmawia udzielenia świadczenia, jednocześnie lekceważąc towarzyszące temu wymogi ustawowe. Co więcej, na klauzulę sumienia powołują się całe podmioty lecznicze, wbrew stanowiskom Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN i Ministerstwa Zdrowia. Klauzula sumienia jest interpretowana rozszerzająco jako możliwość arbitralnej odmowy gwarantowanego świadczenia zdrowotnego w każdym przypadku.

Każdy człowiek ma niezbywalne prawo do własnych przekonań. Jednakże każdy, kto chce wykonywać zawód lekarza przechodzi przez długi i skomplikowany proces studiów, po których to dokonuje wyboru specjalizacji. Znając specyfikę każdej z nich, może wybrać taką, która nie będzie go stawiała w konflikcie między wykonywaniem obowiązków a przekonaniami lub wierzeniami. Wybierając specjalizację położnictwo czy ginekologię, przyszły specjalista ma świadomość, z jakimi problemami – poronieniem, śmiercią płodu, koniecznością przerwania ciąży –może się spotkać. Sumienie może determinować drogę wyboru przyszłego zawodu. Nie może jednak usprawiedliwiać poszczególnych decyzji podejmowanych wbrew dobru pacjentek.

lewica.org.pl

Popularne

Do góry