Polska

Mazowiecka Uczelnia Medyczna ma plan, jak sprostać wyzwaniom rynku pracy

wPunkt
Mazowiecka Uczelnia Medyczna ma plan, jak sprostać wyzwaniom rynku pracy

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw ma na celu m.in. implementację prawa unijnego oraz uproszczenie procedur związanych z wejściem na rynek pracy osób, które ukończyły kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego i fizjoterapii.

fot. mum

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej został ponownie skierowany do komisji z uwagi na zgłoszone poprawki i niedługo trafi do Sejmu.

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw ma na celu m.in. implementację prawa unijnego oraz uproszczenie procedur związanych z wejściem na rynek pracy osób, które ukończyły kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego i fizjoterapii.

Jan Szopiński specjalizujący się w kwestiach zdrowia, zwrócił uwagę że uczelnie kształcące ratowników medycznych lub fizjoterapeutów są placówkami certyfikowanymi i nie ma potrzeby poddawania pod wątpliwość ich kompetencji w zakresie przekazywania wiedzy. Podkreślił, że braki na rynku pracy w tych zawodach w pełni uzasadniają założenia tego projektu.

Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że z najnowszego badania „Barometr zawodów 2022” wynika, że na liście zawodów, gdzie brakuje pracowników są m.in. lekarze, pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci i masażyści, ratownicy medyczni czy opiekunowie osób starszych/niepełnosprawnych. Do grona zawodów deficytowych po raz pierwszy dołączyli psychologowie i psychoterapeuci.

W roku 2022 w deficycie – oprócz pielęgniarek i położnych – będzie cała branża medyczno-opiekuńcza.

„Coraz powszechniejsze zatrudnianie cudzoziemców nie zaspokoi wszystkich prognozowanych na 2022 rok potrzeb pracodawców. W skali kraju najwięcej niedoborów pojawi się w zawodach budowlanych i medycznych” – wskazują autorzy opracowania.

“W związku z trudną sytuacją w ochronie zdrowia uważamy, że pilne kształcenie kadr medycznych jest priorytetem” – mówi Rektor Uczelni, dr Piotr Kusznieruk. “Wykształcenie wykwalifikowanych medyków to proces, co najmniej kilkuletni. Nie ma więc na co czekać. W sytuacji po epidemicznej związanej z długotrwałym odizolowaniem młodzieży od swoich rówieśników istotna jest też forma psychiczna naszej młodzieży dlatego chcąc sprostać pogrzebom społecznym uczelnia uruchomiła kierunek psychologia na jednolitych studiach magisterskich – dodał naukowiec. 

Mazowiecka Uczelnia Medyczna ma plan, jak sprostać wyzwaniom rynku pracy
Rektor Uczelni, dr Piotr Kusznieruk

Mum.edu.pl prowadzi studia licencjackie z położnictwa, oraz z pielęgniarstwa studia licencjackie i magisterskie. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia jako pierwsza niepubliczna w Polsce uzyskała uprawnienia do prowadzenia kierunku położnictwo a w ostatnim roku również jako pierwsza  niepubliczna uczelnia do prowadzenia kierunku optometria

“W dobie pracy zdalnej i dużej ilości czasu pracy spędzanej przed monitorami właściwa pielęgnacja oczu staje się istotnym czynnikiem zdrowotnym. W dobie wszechobecnych monitorów i ekranów optometria wydaje się istotnym zawodem przyszłości tym bardziej że w najbliższym czasie ten zawód będzie podlegał podobny regulacjom prawnym jak niegdyś fizjoterapia” – przekonuje rektor uczelni. 

Jak zapewnia Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu  dr Olga Dembicka, uczelnia jest w pełni przygotowana do przyjęcia studentów na dotychczasowe jak i nowe kierunki studiów. “Nasi absolwenci już od wielu lat pracują w renomowanych placówkach w Polsce jak i za granicą. Zawody w których kształci nasza uczelnia umożliwiają bezproblemowe podejmowanie pracy w całej Europie we wszystkich placówkach medycznych. Daje to ogromne możliwości rozwoju naszym absolwentom, i uniezależnia od lokalnego ryku pracy. Co w cięższych czasach nadchodzącego kryzysu jest niezwykle istotne” – mówi dr Dembicka.

“Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pracowniami praktycznej nauki zawodów medycznych, w tym położnictwa pielęgniarstwa i fizjoterapii. Zapewniamy również praktyk w renomowanych instytucjach ochrony zdrowia  na terenie Warszawy i okolic. Zawody medyczne wymagają kształcenia w wysokiej jakości podmiotach leczniczych. Staramy się je dobierać pod kątem najlepszych parametrów jakościowo-edukacyjnych jak i doskonałego personelu, który umożliwia przekazywanie wiedzy na najwyższym poziomie” – podsumowała prodziekan.

Popularne

Do góry