Polska

Nie będzie wolno odmówić przyjęcia mandatu. PiS szykuje nowe prawo

wPunkt
Nie będzie wolno odmówić przyjęcia mandatu. PiS szykuje nowe prawo

Obecnie jeśli osoba ukarana odmówi przyjęcie mandatu karnego organ, którego funkcjonariusz nałożył karę, występuje do sądu z wnioskami o ukaranie tej osoby.

fot. twitter @BettyElaWhite public domain

Projekt ustawy został złożony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. Koordynacją projektu z ramienia partii rządzącej został poseł Jan Kanthak.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że ma on na celu „usprawnienie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odciążenie sędziów sądów powszechnych od obowiązków związanych z rozpoznawaniem spraw o wykroczenia”.

„Proponowane postępowanie odciążyłoby funkcjonariuszy od składania dużej liczby wniosków o ukaranie, na rzecz przekazania do sądu materiałów sprawy”

– czytamy w uzasadnieniu.

Obecnie jeśli osoba ukarana odmówi przyjęcie mandatu karnego organ, którego funkcjonariusz nałożył karę, występuje do sądu z wnioskami o ukaranie tej osoby.

„Aktualnie zdecydowana większość spraw o wykroczenia rozpoznawanych przez sądy zostaje zakończona prawomocnie wyrokiem nakazowym. Oznacza to, że wprowadzenie projektowanych rozwiązań spowoduje istotne odciążenie sędziów od rozpoznawania spraw o wykroczenia i – w razie całościowego zastosowania ich w danym sądzie – spowoduje, że do kompetencji sędziów zaliczać się będą jedynie sprawy, które muszą zostać rozpoznane na rozprawie” – napisano w uzasadnieniu.

Projekt noweli wpłynął do Sejmu w piątek, a według jej zapisów nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.

Popularne

Do góry