Polska

Nie będzie wolno odmówić przyjęcia mandatu. PiS szykuje nowe prawo

Obecnie jeśli osoba ukarana odmówi przyjęcie mandatu karnego organ, którego funkcjonariusz nałożył karę, występuje do sądu z wnioskami o ukaranie tej osoby.

fot. twitter @BettyElaWhite public domain

Projekt ustawy został złożony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. Koordynacją projektu z ramienia partii rządzącej został poseł Jan Kanthak.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że ma on na celu „usprawnienie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odciążenie sędziów sądów powszechnych od obowiązków związanych z rozpoznawaniem spraw o wykroczenia”.

„Proponowane postępowanie odciążyłoby funkcjonariuszy od składania dużej liczby wniosków o ukaranie, na rzecz przekazania do sądu materiałów sprawy”

– czytamy w uzasadnieniu.

Obecnie jeśli osoba ukarana odmówi przyjęcie mandatu karnego organ, którego funkcjonariusz nałożył karę, występuje do sądu z wnioskami o ukaranie tej osoby.

„Aktualnie zdecydowana większość spraw o wykroczenia rozpoznawanych przez sądy zostaje zakończona prawomocnie wyrokiem nakazowym. Oznacza to, że wprowadzenie projektowanych rozwiązań spowoduje istotne odciążenie sędziów od rozpoznawania spraw o wykroczenia i – w razie całościowego zastosowania ich w danym sądzie – spowoduje, że do kompetencji sędziów zaliczać się będą jedynie sprawy, które muszą zostać rozpoznane na rozprawie” – napisano w uzasadnieniu.

Projekt noweli wpłynął do Sejmu w piątek, a według jej zapisów nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.

Popularne

Do góry