Polska

Nowy przedmiot w szkołach od 1 września. Ministerstwo podało szczegóły

wPunkt
Nowy przedmiot w szkołach od 1 września. Ministerstwo podało szczegóły

Zmieni się też wymiar godzin historii w cyklu kształcenia w zakresie podstawowym zmieni się z obecnych 8 i będzie wynosił 7.

fot. pis/ flickr

Od 1 września 2022 r. w klasie I szkoły ponadpodstawowej będzie wprowadzony nowy obowiązkowy przedmiot „Historia i teraźniejszość”, zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym. Docelowo HiT będzie nauczany w klasie I i II – poinformowało kierownictwo MEiN.

„Idea jest, ażeby w I i II klasie szkoły ponadpodstawowej wprowadzić przedmiot, którego treścią będzie historia najnowsza, historia drugiej połowy XX wieku, zaczynając od końca II wojny światowej” – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek we wtorek na konferencji prasowej. Czarnek podkreślił, że będzie to „niezwykle ważny przedmiot z punktu widzenia znajomości historii najnowszej i rozumienia pewnych procesów historycznych, które mają bezpośrednie oddziaływanie na dzisiejszy stan rzeczy w Polsce, Europie i na świecie”.

Zaznaczył, że zespół ekspertów powołany przez niego zespół ekspertów nadal pracuje nad przygotowaniem projektu podstawy programowej nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość. „Chcemy przedstawić jego obecny dorobek i stan prac” – powiedział.

„Tak jak pan minister wspomniał wprowadzamy nowy przedmiot, który ma przynajmniej częściowo uzupełnić to, co się działo na lekcjach wiedzy i społeczeństwa. Ten nowy przedmiot ma wprowadzić ucznia do współczesnego świata, pozwolić połączyć treści historii najnowszej, historii po II wojnie światowej wraz z genezą tego, co działo się podczas II wojny światowej” – uzupełnił wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Piontkowski poinformował, że nowy przedmiot „Historia i teraźniejszość” pojawi się we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych od 1 września 2022 r. Będzie to przedmiot obowiązkowy dla wszystkich uczniów w klasie I i II. Wprowadzony będzie w miejsce przedmiotu Wiedza o społeczeństwie nauczanego w zakresie podstawowym.

„Nie chcemy zmieniać przedmiotu Wiedza i społeczeństwo, jako przedmiotu rozszerzonego, który nadal może być zdawany na maturze. Uważamy, że ten przedmiot powinien pozostać” – powiedział Piontkowski. „W tych liceach, gdzie uczniowie wybierają WOS, jako przedmiot rozszerzony, on pozostaje w dotychczasowym zakresie” – wyjaśnił. „Zastanawiamy się nad ewentualną korektą podstaw programowych tego przedmiotu” – dodał.

Zachowany zostanie obowiązkowy, regularny, chronologiczny, pełny kurs historii dla każdego ucznia szkoły ponadpodstawowej na lekcjach historii. Podał, że zakres historii, który do tej pory uczony był w szkole do 2004 r., czyli kończył się na momencie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, poszerzony zostanie do 2015 r.

„Historia i teraźniejszość to poszerzona wersja historii najnowszej, którą uczniowie przerabiają w klasie VIII (…). Chcemy, by oparta była o część zagadnień z Wiedzy o społeczeństwie, tak, aby uczeń omawiając zagadnienia historyczne miał świadomość tego, jak przekłada się to na teraźniejszość, na współczesne funkcjonowanie świata, społeczeństwa i państwa” – wskazał wiceminister.

Poinformował też, że przedmiot Historia i teraźniejszość będzie wprowadzany stopniowo: w roku szkolnym 2022/2023 będzie nauczany w klasie I, od w roku 2023/2024 w I i w II klasie.

Zapewnił, że po wprowadzeniu nowego przedmiotu nie zmieni się łączna liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w ramowych planach nauczania dla szkół ponadpodstawowych.

Wyjaśnił, że wymiar godzin przedmiotu Historia i teraźniejszość będzie wynosił 3 godziny w cyklu kształcenia w liceum ogólnokształcącym i technikum zamiast obecnych 2 godzin przeznaczonych na przedmiot Wiedza o społeczeństwie. Obecnie WOS realizowany jest po jednej godzinie w tygodniu. Jeśli chodzi o Historię i teraźniejszość w klasie I będzie to jedna godzina w tygodniu, a w klasie II – dwie godziny.

Zmieni się też wymiar godzin historii w cyklu kształcenia w zakresie podstawowym zmieni się z obecnych 8 i będzie wynosił 7. Piontkowski zapowiedział, że nauka historii w liceach będzie się kończyć w IV klasie z końcem pierwszego semestru. Wyjaśnił, że zmiana ta podyktowana jest tym, że uczniowie liceum i technikum skupiają się przede wszystkim na tych przedmiotach, z których przystępują do egzaminu maturalnego czy egzaminów zawodowych.

Zespół ekspertów, który pracuje nad przygotowaniem projektu podstawy programowej nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość, ma przygotować też propozycje zmian w podstawie programowej przedmiotów: historia (zakres podstawowy i rozszerzony) oraz wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony) dla szkół ponadpodstawowych.

Efekty prac zespół ma przedstawić ministrowi edukacji i nauki do 30 listopada br. W grudniu minister ma skierować do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekty nowelizacji rozporządzeń w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych.

W skład zespołu pracującego nad opracowaniem podstawy programowej przedmiotu Historia i teraźniejszość wchodzą: prof. Grzegorz Kucharczyk, prof. Mieczysław Stanisław Ryba, dr Robert Derewenda, dr Paweł Milcarek, dr Wojciech Muszyński, Włodzimierz Krzysztof Kowalczyk i Małgorzata Żaryn.

dsr/ agz/pap

Popularne

Do góry