Polska

Ostatnie sejmowe wystąpienie Bodnara jako RPO: „Mamy niespotykany dotąd chaos prawny”

wPunkt
Ostatnie sejmowe wystąpienie Bodnara jako RPO: „Mamy niespotykany dotąd chaos prawny”

Adam Bodnar w swoim ostatnim wystąpieniu sejmowym komentował, że nigdy wcześniej nie było takiego chaosu prawnego jak teraz.

fot. screen za yt sejmrp

Adam Bodnar po raz ostatni przemawiał jako Rzecznik Praw Obywatelskich w Sejmie. Bodnar przedstawił informację o działalności RPO oraz stanie przestrzegania wolności praw człowieka i obywatela w 2020 roku. Na sali nie pojawiła się ani jedna osoba z rządu.

Adam Bodnar odnosił się do obecnej sytuacji prawnej w Polsce. Był bardzo krytyczny wobec działań Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem doprowadzili do niespotykanego do tej pory chaosu. Naruszona została konstytucja i trójpodział władzy, a koalicja rządząca celowo utrudniała mu sprawowanie urzędu.

Czasy szczególne w najnowszych dziejach. Obywatele potrzebowali coraz większego wsparcia, a władza robiła wiele, by ograniczyć możliwości działania urzędu Rzecznika” – mówił Adam Bodnar.

„Przez sześć lat nastąpił niespotykany dotąd chaos prawny. Naruszona została konstytucja i zasada trójpodziału władzy. Zmierzaliśmy w stronę państwa, w którym władza jest scentralizowana, narastają problemy z praworządnością, standardami demokracji” – przekonywał Bodnar.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, najistotniejszym problemem w roku 2020 były wszelkie sprawy związane z pandemią oraz ograniczeniami i obostrzeniami, które nałożył rząd.

Najważniejszym problemem 2020 roku była kwestia pandemii i różne problemy dotyczące wolności osobistej, wolności przemieszczania się, wolności organizowania zgromadzeń, wolności prowadzenia działalności gospodarczej” – ocenił RPO.

Rzecznik Praw Obywatelskich przekonywał, że należy rozliczyć władzę za działania w czasie pandemii, stworzyć fundusz kompensacyjny dla ofiar i zrekompensować straty przedsiębiorcom.

Jak informował Adam Bodnar, wiele interwencji było związanych z prawami osób LGBTQ+ oraz organizacją wyborów kopertowych, które finalnie się nie odbyły.

Popularne

Do góry