Polska

PAN: zmiany klimatu prowadzą do susz i powodzi w Polsce

wPunkt
PAN: zmiany klimatu prowadzą do susz i powodzi w Polsce

Konieczne jest wdrożenie przemyślanej strategii tworzenia zbiorników wodnych, ochrony rzek i cieków w stanie możliwie bliskim naturalnego

fot. flickr

Działający od kwietnia tego roku Interdyscyplinarny Zespół Doradczy ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezesie PAN opublikował właśnie swój pierwszy komunikat, dotyczący zmian klimatu, susz i powodzi.

Uczeni powołują się na ustalenia Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Niezbędne do uniknięcia katastrofy klimatycznej będzie zmniejszenie globalnych emisji CO2 o około 45% do 2030 roku i zredukowanie ich do zera w 2050 roku. Będzie to wymagało bezprecedensowej transformacji w obszarach energii, wykorzystania terenu, miast i infrastruktury (w tym transportu i budynków) oraz systemów przemysłowych.

NADCHODZĄ EKSTREMALNE SUSZE I POWODZIE

Już zaobserwowany wzrost temperatur w Polsce ma się tylko nasilać. Zmniejszać się będzie ogólna roczna suma opadów, przy wzroście ilości intensywnych ulew. Będziemy zatem mieli do czynienia jednocześnie z suszami i powodziami.

CZAS NA ZINTEGROWANĄ GOSPODARKĘ WODNĄ

Uczeni rekomendują zmianę podejścia do gospodarki wodnej ze szczególnym uwzględnieniem retencjonowania wody, tzn. przechwytywania jej w okresie nadmiaru i oddawania jej w czasie suszy. Konieczne jest wdrożenie przemyślanej strategii tworzenia zbiorników wodnych, ochrony rzek i cieków w stanie możliwie bliskim naturalnego. Niezbędne będzie też wsparcie dla rolnictwa poprzez dodatkowe, efektywne i oszczędne nawadnianie upraw, a także dbałość o zieleń miejską w celu uniknięcia tzw. „szybkich powodzi miejskich”.

Całe oświadczenie dostępne jest tutaj.

Popularne

Do góry