Polska

[PILNE] Sejm przyjął Lex TVN

wPunkt
[PILNE] Sejm przyjął Lex TVN

Sejm podjął decyzję w sprawie kontrowersyjnej ustawy.

fot. kancelaria sejmu / flickr

W środowym głosowaniu w Sejmie większość posłów zagłosowała za przyjęciem ustawy medialnej zwanej „Lex TVN”. O to wyniki głosowania:

ZA: 228
PRZECIW: 216
Wstrzymało się: 10
Nieobecni: 6

Według projektu, który 30 lipca przyjęła wraz z poprawkami Komisja Kultury i Środków Przekazu, koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG. Porozumienie proponuje, aby katalog państw mających dostęp do rynku medialnego w Polsce obejmował państwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym Stany Zjednoczone.

Zdaniem wielu dziennikarzy, ekspertów i polityków opozycji projekt jest wymierzony w Grupę TVN, miał bowiem skłonić amerykańskiego udziałowca koncernu, firmę Discovery do sprzedaży akcji i wycofania się z inwestycji na polskim rynku medialnym.

We wtorek w blisko stu miejscowościach w Polsce odbyły się protesty w związku z pracami nad tzw. ustawą medialną.

Przeciwko zaproponowanym przez PiS zmianom protestują Amerykanie. W zeszłym tygodniu najpierw grupa tamtejszych senatorów, a później kongresmenów ostrzegła Polskę przed ograniczaniem wolności mediów. “To prawo, jeśli zostanie przyjęte, stanowiłoby dyskryminację przeciwko spółkom spoza UE i prawdopodobnie zmusiło do wyjścia z Polski ważnego inwestora z USA zatrudniającego kilka tysięcy osób” – oświadczyli amerykańscy senatorowie. “Jakakolwiek decyzja, by wcielić to prawo w życie może mieć negatywne konsekwencje dla obronnych, biznesowych i handlowych relacji” – dodali, apelując o zastanowienie się przed działaniem mogącym mieć wpływ na relacje USA i Polski.

ksi/ itm/ pap

Popularne

Do góry