Polska

Polacy źle oceniają życie w kraju. Oto najnowszy sondaż

wPunkt
Polacy źle oceniają życie w kraju. Oto najnowszy sondaż

Według CBOS prognozy dotyczące zmiany sytuacji własnych rodzin badanych i warunków materialnych ich gospodarstw domowych trochę się pogorszyły.

fot. Janos Kertesz/ flickr

W sierpniu 31 proc. badanych uważało, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku, a 54 proc. było przeciwnego zdania. Opinii na ten temat nie miało 15 proc. – wynika z sondażu CBOS.

W porównaniu z lipcem odsetek osób oceniających ogólną sytuację w kraju jako złą wzrósł o 8 punktów procentowych (54 proc. wobec 46 proc.) i wrócił tym samym do poziomu z marca tego roku.

O 6 punktów procentowych spadł z kolei odsetek badanych niezdecydowanych w tej kwestii (15 proc. wobec 21 proc. w lipcu), a o 2 punkty odsetek oceniających obecną sytuację pozytywnie (31 proc. wobec 33 proc. w lipcu). Od września ubiegłego roku utrzymuje się przewaga krytycznych ocen ogólnej sytuacji w Polsce.

CBOS zwraca uwagę, że oceny ogólnej sytuacji w Polsce są wyraźnie zależne od preferencji politycznych respondentów. Pozytywne oceny przeważają znacząco wśród sympatyków koalicji rządzącej (Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski). Wśród zwolenników ugrupowań opozycyjnych dominują opinie krytyczne.

Z sondażu wynika, że negatywne oceny przeważają też wśród osób niezdecydowanych, na kogo głosować i wśród niezamierzających głosować. Znaczący wpływ wywiera tutaj również ogólna orientacja polityczna ankietowanych – 57 proc. zwolenników prawicy uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, podczas gdy wśród sympatyków lewicy odsetek ten wynosi zaledwie 8 proc.

Sytuację w kraju częściej pozytywnie oceniają osoby starsze (50 proc. respondentów w wieku 65 plus wobec 12 proc. w grupie 18-24 lata), żyjące w mniejszych miejscowościach (35 proc. na wsi wobec 20 proc. w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców), a także gorzej wykształcone (44 proc. wśród respondentów z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym wobec 22 proc. badanych z wykształceniem wyższym).

Duże znaczenie ma również uczestnictwo w praktykach religijnych – 51 proc. osób uczestniczących w nich kilka razy w tygodniu ocenia sytuację w kraju pozytywnie, podczas gdy wśród zupełnie niepraktykujących jest to ledwie 11 proc. Wśród grup społeczno-zawodowych najwięcej ocen pozytywnych zaobserwowano u rencistów (57 proc.) i emerytów (46 proc.), a najwięcej negatywnych u kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem (70 proc.), pracowników usług, a także pracujących na własny rachunek (po 69 proc.).

Prognozy dotyczące zmiany ogólnej sytuacji w kraju również się pogorszyły. O 6 punktów wzrósł odsetek osób przewidujących jej pogorszenie (37 proc. wobec 31 proc. w lipcu), a o 4 punkty procentowe spadł odsetek badanych zakładających jej poprawę (17 proc. wobec 21 proc. w lipcu).

Z sondażu wynika, że oceny bieżącej sytuacji politycznej w Polsce pozostają względnie stabilne. Wciąż przeważają wyraźnie opinie krytyczne (46 proc., wzrost o punkt w stosunku do lipca). Co czwarty badany uważa, że sytuacja jest ani dobra, ani zła (26 proc., spadek o 2 punkty), a co piąty ocenia ją pozytywnie (18 proc., bez zmian).

CBOS podaje, że prognozy dotyczące zmiany sytuacji politycznej w kraju wyraźnie się pogorszyły. O 7 punktów procentowych wzrósł odsetek osób przewidujących jej pogorszenie (30 proc. wobec 23 proc. w lipcu), a o 4 punkty spadł odsetek badanych zakładających jej poprawę (10 proc. wobec 14 proc. w lipcu). Przy tym przeważają wciąż głosy (44 proc. wobec 47 proc. w lipcu), wedle których sytuacja polityczna w Polsce w ciągu roku znacząco się nie zmieni.

Autorzy badania wskazują, że oceny bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce są względnie stabilne, ale także tutaj można dostrzec lekką tendencję spadkową. O 3 punkty procentowe spadł odsetek ocen pozytywnych (31 proc. wobec 34 proc. w lipcu), a o 2 punkty wzrósł odsetek ocen negatywnych (30 proc. wobec 28 proc. w lipcu). Blisko co trzeci Polak uważa, że sytuacja jest ani dobra, ani zła (31 proc. wobec 33 proc. w lipcu).

Z sondażu wynika, że w ciągu roku prognozy dotyczące zmiany sytuacji gospodarczej w kraju wyraźnie się pogorszyły. O 6 punktów procentowych spadł odsetek prognoz optymistycznych (18 proc. wobec 24 proc. w lipcu), a o 4 punkty wzrósł odsetek prognoz pesymistycznych (30 proc. wobec 26 proc. w lipcu). Nadal dominuje jednak opinia, że sytuacja gospodarcza w kraju się nie zmieni (38 proc. wobec 37 proc. w lipcu).

Oceny sytuacji własnych rodzin i warunków materialnych gospodarstw domowych respondentów prawie nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego miesiąca. W sierpniu 61 proc. Polaków (podobnie jak w lipcu) deklarowało, że ich rodzinom żyje się dobrze, 33 proc. (bez zmian), że ani dobrze, ani źle, a tylko 5 proc. (tak jak w lipcu), że źle.

Ponad połowa Polaków (56 proc. wobec 57 proc. w lipcu) dobrze ocenia warunki swojego gospodarstwa domowego, ani dobrze, ani źle – 38 proc. (wobec 36 proc. w lipcu) badanych, a źle tylko 6 proc. (bez zmian).

Według CBOS prognozy dotyczące zmiany sytuacji własnych rodzin badanych i warunków materialnych ich gospodarstw domowych trochę się pogorszyły. Obecnie 16 proc. Polaków przewiduje poprawę sytuacji swojej rodziny w perspektywie roku (wobec 19 proc. w lipcu), a kolejne 16 proc. jej pogorszenie (wobec 12 proc. w lipcu). Wciąż jednak ponad połowa badanych (53 proc. wobec 56 proc. w lipcu) nie spodziewa się żadnej zmiany w tej dziedzinie.

Jeśli chodzi o zmianę warunków materialnych gospodarstw domowych respondentów, to obecnie 18 proc. z nich (wobec 20 proc. w lipcu) zakłada ich poprawę, a 15 proc. (wobec 13 proc. w lipcu) – ich pogorszenie. Nadal jednak zdecydowana większość badanych (66 proc. wobec 67 proc. w lipcu) nie przewiduje żadnej zmiany w tym zakresie.

Badanie przeprowadzono od 16 do 26 sierpnia 2021 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1167 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanych z rejestru PESEL.

kkr/ joz/pap

Popularne

Do góry