Polska

Ponad 14 lat walki o emerytury stażowe

wPunkt
Ponad 14 lat walki o emerytury stażowe
TADEUSZ TOMASZEWSKI FOT. LEWICA

W trakcie swojego wystąpienia sejmowego, poseł Tadeusz Tomaszewski z Nowej Lewicy, podkreślił wieloletnie zaangażowanie jego partii oraz OPZZ w dążenie do wprowadzenia emerytur stażowych. „Emerytury stażowe to bardzo ważny element budowania rozwiązań systemowych, o które Lewica wspólnie ze związkami zawodowymi z OPZZ zabiega już od ponad 14 lat” – mówił Tomaszewski, przypominając, że projekt ten został po raz pierwszy przedstawiony przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jako inicjatywa obywatelska w 2010 roku. W późniejszym czasie Lewica konsekwentnie składała projekty w tej sprawie 1 kwietnia 2015 r. i marcu 2020 r.

Poseł Tomaszewski wyraził zadowolenie z tego, że temat emerytur stażowych jest przedmiotem zainteresowania posłów z różnych stron sceny politycznej, podkreślając jednocześnie przeszkody na drodze do jego realizacji: „Przedstawiciel inicjatywy obywatelskiej przypomniał, że za tym projektem opowiedziało się 426 posłów, ale nie odbyło się jego drugie czytanie. Wiemy, dlaczego tak się stało, ponieważ przewodnicząca sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej pani poseł Rusecka z PiS, zablokowała pracę nad tą ustawą. Szkoda tego czasu, że żeśmy tych prac nie zakończyli.”

Z naciskiem na ludzki wymiar reformy, poseł przytoczył konkretne przykłady osób potrzebujących takich zmian: „Do mojego biura poselskiego w Gnieźnie przyszedł pan, 62 lata, kłopoty z kręgosłupem, nie dostaje renty i pracuje jako piekarz na 3 zmiany od 42 lat, od 16. roku życia. Drugi przypadek to rolnik. Wywodzę się z gospodarstwa rolnego i wiem co oznacza taka praca. Cieszę, że oba projekty nie pomijają rolników.”

Podejmując problem niskiej średniej długości życia polskich mężczyzn, Tomaszewski podkreśla: „Tylko 73 procent mężczyzn dożywa wieku emerytalnego, a 27 procent nie doczeka 65 lat i prawa do wypracowanej emerytury.”

Omawiając szczegóły projektu wskazał: „Projekt Lewicy o emeryturach stażowych przewiduje, podobnie jak projekt obywatelski, prawo dla osób, które mają okres pracy składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, do emerytury poprzez osiągnięcie wieku emerytalnego.”

Następnie Tomaszewski rozwiewa wątpliwości dotyczące nowości rozwiązania w polskim prawie: „Czy to jest precedens w polskim prawie? Nie, są emerytury stażowe wynikające z pracy w górnictwie, są emerytury nauczycielskie, są świadczenia kompensacyjne, tak więc nie tworzymy tutaj wyłomu w systemie emerytalnym.”

Podsumowując, poseł zaapelował o wspólną pracę nad projektem: „Jestem przekonany, że w okresie prac Komisji Rodziny i Polityki Społecznej będziemy poszukiwać tego co łączy oba projekty, ale liczę również na aktywny udział strony rządowej.”

 „Dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w zbiórkę podpisów pod obywatelskimi projektami ustawy, w tym i tym organizowanym przez OPZZ. W imieniu KPP Lewica opowiadam się za skierowaniem obu projektów do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i pracę nad nimi wspólnie z partnerami społecznymi.” – zakończył swoje przemówienie Tadeusz Tomaszewski


Projekt emerytur stażowych, wspierany przez Nową Lewicę oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), ma na celu umożliwienie wcześniejszego przejścia na emeryturę osobom z długim stażem pracy. Zakłada on, że kobiety po 35 latach, a mężczyźni po 40 latach pracy, zarówno składkowej jak i nieskładkowej, mogliby przechodzić na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Inicjatywa ta odpowiada na potrzeby pracowników ciężkich zawodów oraz tych, którzy z powodu stanu zdrowia nie mogą kontynuować pracy. Projekt ma na względzie sprawiedliwość społeczną i docenienie wkładu długotrwałej pracy w rozwój gospodarczy i społeczny kraju.

jm/lewica

Popularne

Do góry