Polska

Polacy chcą pozostania w Unii. Zobacz wyniki sondażu

wPunkt
Polacy chcą pozostania w Unii. Zobacz wyniki sondażu

Respondenci w niemal równym stopniu opowiedzieli się za tym, jak i przeciw temu „by fundusze rozwojowe dla poszczególnych krajów uzależnione były od oceny stosowania zasad praworządności”.

fot. by guillame perigois for unsplash

Pomimo tego, że w sprawie głosowania nad budżetem UE, w którym dostęp do funduszy ma zostać uzależniony od stosowania się do zasad praworządności, polski rząd przyjął anty-unijny zwrot, Polacy wciąż pozostają euroentuzjastami.

Dowodzą tego wyniki sondażu IBRIS przeprowadzonego dla Rzeczypospolitej. „Konflikt wokół mechanizmu uzależnienia wypłaty środków budżetowych i pomocowych od przestrzegania w Polsce praworządności nie wpłynął na poziom naszego poparcia dla członkostwa Polski we Wspólnocie” – ocenia dziennik.

Ponad 80% ankietowanych Polaków chce, by Polska pozostała we wspólnocie europejskiej. Co ważne, jak podaje, wysoki odsetek poparcia występuje także wśród wyborców PiS – opowiada się za nim aż 83 proc. wyborców partii rządzącej. W przypadku wyborców KO to 95 proc., Lewicy – 97 proc., Koalicji Polskiej – 67 proc., a Konfederacji – 37 proc.

Respondenci w niemal równym stopniu opowiedzieli się za tym, jak i przeciw temu „by fundusze rozwojowe dla poszczególnych krajów uzależnione były od oceny stosowania zasad praworządności”. Z powyższym mechanizmem zgadza się 44,8%, przeciwko niemu jest 44,2% badanych.

Z sondażu wynika również, że 58% ankietowanych (33,6% jest przeciwnego zdania) obawia się, że w wyniku powiązania wypłaty środków unijnych z przestrzeganiem praworządności możemy stracić dostęp do tych środków. Z kolei 53,5% ankietowanych uważa, że w przypadku, gdy Mateusz Morawiecki postawi „weto” unijnemu budżetowi, uda nam się tych środków nie stracić.

Popularne

Do góry