Polska

Powrót „konfiskaty prewencyjnej”. Ziobro chce zabierać majątki

wPunkt
Powrót „konfiskaty prewencyjnej”. Ziobro chce zabierać majątki

Polscy biznesmeni zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorczości ponownie wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec zamierzeń wprowadzenia tak zwanej konfiskaty prewencyjnej.

fot. flickr

Minister Ziobro powrócił do tematu konfiskaty prewencyjnej. „Przestępcy muszą się bać” – mówi minister sprawiedliwości. Ale strach odczuwają także zwykli obywatele i przedsiębiorcy.

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem wprowadzającym tak zwaną konfiskatę prewencyjną. O jego założeniach pod koniec sierpnia pisała „Gazeta Wyborcza” – w projekcie znalazły się rozwiązania dające państwu możliwość aby przejmowało majątki – domy, pieniądze, samochody, biżuterię itp. – które w ciągu ostatnich pięciu lat były w posiadaniu podejrzanego lub oskarżonego o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.

Polscy biznesmeni zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorczości ponownie wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec zamierzeń wprowadzenia tak zwanej konfiskaty prewencyjnej.

Jak czytamy w oficjalnym Stanowisku Rady Przedsiębiorczości:

„W związku z ponowną deklaracją o prowadzonych w rządzie pracach nad ustawą wprowadzającą konfiskatę prewencyjną, przedsiębiorcy skupieni w Radzie Przedsiębiorczości wyrażają stanowczy sprzeciw wobec zamierzeń wprowadzenia do polskiego system prawnego możliwości stosowania takiego rozwiązania, które oznaczałoby przepadek mienia bez prawomocnego wyroku sądu, a tylko na podstawie podejrzeń.

Szczególnie groźny dla stabilnego rozwoju gospodarczego jest zamiar dopuszczenia konfiskaty mienia osób i przedsiębiorstw bez związku z popełnieniem ciężkiego przestępstwa. Projektowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązania rodzą nieznane w państwie prawa niebezpieczeństwo dla wszystkich, który podejmują trud i ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Podejmowanie tak niebezpiecznych inicjatyw w dobie pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, który skutkuje często przerwaniem dotychczasowej sieci współpracy gospodarczej, dodatkowo tylko pogorszy warunki wykonywania działalności gospodarczej i zatrudnienia w Polsce. Zwłaszcza dzisiaj rząd powinien dbać o bezpieczeństwo prawne biznesu, aby choć w części złagodzić ogromne wyznawania gospodarcze, przed jakimi stoją polscy przedsiębiorcy. Nawet jeżeli intencje projektodawców są godne uwzględnienia, to nie wolno wprowadzać rozwiązań, które przerzucą obowiązek wykazywania pochodzenia majątku z organów ścigania na przedsiębiorców.”

Popularne

Do góry