Polska

Powstała Rada ds. Kobiet na Rynku Pracy

wPunkt
Powstała Rada ds. Kobiet na Rynku Pracy
Fot. Gov.pl

W sobotę, 9 marca w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy. „Wierzę, że dzięki Państwa zaangażowaniu projekty będą po prostu lepsze, a przede wszystkim, że sytuacja, pozycja, perspektywa kobiet, które wciąż doświadczają dyskryminacji i nierównego traktowania, także na rynku pracy, będzie uwzględniana także w treści tych projektów legislacyjnych” – podkreśliła ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

W posiedzeniu obok Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk udział wzięły ministra ds. Równości Katarzyna Kotula oraz Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny posłanka Katarzyna Ueberhan.

„Widzę tutaj na sali przedstawicielki organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Wiem, jak pań i panów zaangażowanie przez wiele lata owocowało właśnie takimi diagnozami i ogromną, głęboką wiedzą na temat sytuacji kobiet na polskim rynku pracy. Teraz czas, żeby z tych zebranych diagnoz wyjść z konkretnymi rozwiązaniami i tę sytuację zmienić” – mówiła ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Powołana przez ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk Rada ma za zadanie inicjować i wspierać działania na rzecz poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy oraz zapewniać równość kobiet i mężczyzn w sferze publicznej, zawodowej i prywatnej. Do jej zadań należy także opracowanie kierunków działań, których celem będzie zapewnienie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a także przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy.

Rada, jako organ konsultacyjno-doradczy ministry, będzie opiniować działania podejmowane w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet i ich powrotu na rynek pracy, inicjować debaty i kampanie społeczne przeciwdziałające stereotypowemu postrzeganiu ról społecznych kobiet i mężczyzn, a także inicjować działania promujące równowagę między życiem rodzinnym i zawodowym, w tym zachęcać ojców do korzystania z uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem.

„Wyzwań, z jakimi mierzą się wciąż kobiety, Polki na polskim rynku pracy jest niezwykle wiele. Pierwszym z nich jest oczywiście istniejąca wciąż luka płacowa czy będąca jej konsekwencją luka emerytalna. Kobiety pracują nie mniej ciężko i z nie mniejszym zaangażowaniem jak mężczyźni, a wciąż pojawiają się sytuacje, w których na tych samych stanowiskach zarabiają mniej niż ich koledzy” – zaznaczyła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

W skład Rady wchodzą osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach związanych z rynkiem pracy lub wyróżniające się działalnością na rzecz równości kobiet i mężczyzn:

Pani Katarzyna Kotula – Ministra ds. Równości

Pani Katarzyna Ueberhan – Posłanka na Sejm RP, Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Pani Katarzyna Juraszek – Zastępczyni Komendanta Głównego OHP

Pani dr Karolina Zioło-Pużuk – Zastępczyni Szefa Kancelarii Senatu RP, Prodzienka ds. Studenckich UKSW

Pani Joanna Torbé – Business Centre Club

Pani Joanna Kruk – NSZZ „Solidarność”

Pani Karolina Wójcik – Pracodawcy RP

Pani Krystyna Ptok – Forum Związków Zawodowych

Pani Dagmara Śmiechurska – Związek Rzemiosła Polskiego

Pani Paulina Szkoła – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Pani dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska – Federacja Przedsiębiorców Polskich

Pani Barbara Popielarz – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Pani Nadia Kurtieva – Konfederacja Lewiatan

Pani Katarzyna Kieler – Polskie Towarzystwo Gospodarcze

Pani dr hab., prof. UW Magdalena Środa – Uniwersytet Warszawski

Pani dr Ewa Rumińska-Zimny – Wiceprezeska Stowarzyszenia Kongresu Kobiet

Pani dr hab. prof. UW Julia Kubisa – Katedra Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim

Pani Katarzyna Dinst – Działaczka społeczna na rzecz równouprawnienia

Pani Jolanta Żołnierczyk – Wiceprzewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji WZZ Jedność Pracownicza w Kaufland Polska, Konfederacja Pracy

Pani Agnieszka Krzyżak-Pitura – Prezeska Fundacji Rodzic w mieście, wiceprezeska zarządu IV kadencji Kongresu Ruchów Miejskich

Pani Sylwia Lidia Buźniak – Ekonomistka, ekspertka ds. rynku mieszkaniowego

Pan Michał Lewandowski – Przewodniczący Zarządu Krajowego Konfederacji Pracy

Pani Katarzyna Duda – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Pani Maria Magdalena Malinowska – Inicjatywa Pracownicza

Pani Katarzyna Łodygowska – Matka Prawnik

Pani Beata Grudzińska – Wiceprezydentka Polskiej Federacji Klubów Business and Proffesional Women

Pani Urszula Woźniak – Wiceprezeska Zarządu Głównego ZNP

Pani dr hab. prof. UAM Iwona Chmura-Rutkowska – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Pan dr Jan Czarzasty – Adiunkt w Katedrze Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Pani Agnieszka Bilińska – CEO w firmie doradczej Trusted UP

Pan dr hab. prof. UWr Adam Mrozowicki – Zakład Socjologii Pracy

i Gospodarki na Uniwersytecie Wrocławskim

Pani Jolanta Szydłowska – Prezeska w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów | Prezeska Forum Pracodawców Północy (FPP), Przewodnicząca Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet,  Wiceprzewodnicząca WRDS w Gdańsku

Pani kmdr Bożena Szubińska – Żołnierka, obrończyni praw człowieka

Pani Olga Gitkiewicz – Dziennikarka, reporterka i pisarka, doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim

Pani dr hab. Iwetta Andruszkiewicz – Dyrektorka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej

Pani dr Barbara Labuda – Ekspertka w dziedzinie nauk humanistycznych, polityczka, społeczniczka, publicystka

Pani Hanna Brejwo – Polityczka, była wieloletnia wójt Gminy Pszczółki

Popularne

Do góry