Polska

Poznańscy portierzy od 5 lat bez wynagrodzeń

wPunkt
Poznańscy portierzy od 5 lat bez wynagrodzeń
FOT. OZZIP

W ostatnich dniach 2023 roku kancelaria adwokacka Marcina Czachora była zajęta przygotowaniem 15 pozwów przeciwko Zarządowi Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) w Poznaniu i firmie Vision Group. Ta sytuacja jest bezpośrednim wynikiem pięcioletniego konfliktu portierów i portierek, którzy nie otrzymali należnego wynagrodzenia za swoją pracę pomimo wyroków sądowych potwierdzających ich prawa. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa zawiadomił Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZIP).

Pięć lat temu portierki i portierzy strzegący budynków miejskich spotkali się z rażącym naruszeniem swoich praw pracowniczych. Prawomocne wyroki sądu pracy potwierdzające ich roszczenia nie przyniosły oczekiwanych skutków. Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZIP) wskazał, że odpowiedzialność za tę sytuację ponoszą ZKZL i Vision Group. „Pracowników i pracownice zatrudniały 'firmy słupy’, co znacznie utrudnia dochodzenie roszczeń” – podkreślają w OZZIP.

W odpowiedzi na tę sytuację 31 grudnia 2018 roku OZZIP zawiadomiło prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Vision Group i powiązane z nią podmioty. Niestety, jak informują związkowcy, przez pięć lat prokuratura wielokrotnie umarzała tę sprawę. Za każdym razem pełnomocnik poszkodowanych interweniował, a sądy nakazywały kontynuowanie dochodzenia. Mimo to do tej pory nie doszło do wniesienia aktu oskarżenia. „Oszuści pozostają bezkarni” – alarmuje OZZIP.

Działania te prowadzą do wniosku, że poszkodowani pracownicy mają prawo domagać się odszkodowania od tych, którzy są odpowiedzialni za wynajęcie nieuczciwych firm. Stąd pozwy przeciwko ZKZL i Vision Group. Związek utrzymuje, że działalność naruszająca prawa pracownicze przez firmę, którą do ochrony obiektów wynajął ZKZL, miała miejsce już wcześniej. „Wina Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych polega na tym, że ani dokładnie nie zbadał, kto składał ofertę, ani nie prowadził odpowiednich kontroli, aby zapobiec naruszeniu prawa” – zaznacza OZZIP.

Jednocześnie, jak informują związkowcy, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych odrzucił propozycję ugody z poszkodowanymi osobami, które obecnie domagają się odszkodowania w wysokości utraconych zarobków. Łączna wysokość roszczeń wynosi ponad 200 tys. zł.

Inicjatywa Pracownicza nie ustaje w swoich działaniach. Związek wielokrotnie organizował demonstracje przeciwko działaniom miasta, ZKZL i prokuratury, które pozostawały niewzruszone na te apele. „Portierzy i portierki strzegli budynków miasta w dużej mierze za darmo, a niektórzy z nich nie doczekali się swoich wynagrodzeń i w międzyczasie zmarli” – informuje OZZIP.

Jak podkreślają związkowcy sytuacja ta jest odzwierciedleniem szerszego problemu w Polsce, gdzie tysiące pracowników ochrony jest oszukiwanych na wynagrodzeniu. „Nierzadko przez tych samych pracodawców, którzy systematycznie zmieniają firmę, pod którą występują, celem uniknięcia odpowiedzialności” – czytamy na stronie związku.

OZZIP wskazuje również na powiązania niektórych firm ochroniarskich z byłymi urzędnikami resortów siłowych, co jest dobrze znane i udokumentowane.

Inicjatywa Pracownicza zapewnia, że ich walka o należne wynagrodzenia poznańskim portierom i portierkom ciągle trwa będąc jednocześnie symbolem szerszej walki o prawa pracownicze w Polsce.

ozzip/jm

Popularne

Do góry